Díj

Hírek

2014. december 08. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ meghirdetése

Tisztelt Gábor Dénes-díjazott!

Engedje meg, hogy ezúton is tájékoztassuk a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ huszonharmadik alkalommal történő meghirdetéséről. A Magyar Innovációs Alapítvány az erkölcsi és anyagi elismeréssel azokat a társaságokat, ill. vállalkozókat kívánja jutalmazni, amelyek/akik a 2013. évben kiemelkedő üzleti hasznot értek el jelentős műszaki, gazdasági innováció megvalósításával.

  • A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül további innovációs díjak is átadásra kerülnek, úgymint:
  • a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. évi „Ipari Innovációs Díja”
  • a Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi „Agrár Innovációs Díja” és „Környezetvédelmi Innovációs Díja„
  • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi Innovációs Díja
  • a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. évi Innovációs Díja
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi Innovációs Díja.

A legeredményesebb 2012. január 1. után alapított (startup) vállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Start-up Innovációs Díját nyeri el. A díjakat elismert, tudományos szakemberekből, pénzügyi és gazdasági vezetőkből álló zsűri ítéli oda. A zsűri elnöke a nemzetgazdasági miniszter. Az összes, sikeres innovációt benyújtó pályázó elismerő oklevélben részesül. A sikeres innovációk rövid összefoglalóját az Alapítvány külön kötetben és a világhálón is megjelenteti. A díjkiosztó ünnepségre 2015. március végén kerül sor a Parlamentben. Az innovációs díjakat a tárcák, ill. intézmények vezetői nyújtják át. Kérjük szíves segítségét, hogy a mellékelt pályázati lehetőségről minél szélesebb kör tudomást szerezhessen, nem csak az elismerés céljából, hanem döntően azért, hogy a 2014. évi sikeres hazai innovációkat megismerhesse a széles közvélemény.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Tisztelettel,

Prof. Závodszky Péter a Kuratórium elnöke

felhivas.pdf

Gyászjelentés

2014. augusztus 26.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Gordos Géza, egyetemi tanár a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék tisztelt és elismert, korábbi tanszékvezetője, professzor emeritusza 2014. augusztus 26-án, életének 77. évében elhunyt.

Gyászjelentés

2014. január 30.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy január 8-án, életének 86. évében elhunyt Öllős Géza professzor emeritus, a műszaki tudományok doktora, a magyar víziközműves szakirodalom legnagyobb egyénisége. Öllős Géza 1928. február 2-án született a csallóközi Apácaszakállason. 1947 és 1951 között elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemet, vízépítő mérnöki oklevelet szerzett. A műszaki tudomány kandidátusa (1961), később doktora (1978) lett. Tizenkét éven át az MTA tudományos kutatójaként a BME I. Vízépítési Tanszékén dolgozott, s ezalatt számos kutatási témával foglalkozott. A Budapesti Műszaki Egyetem Vízellátás-Csatornázási Tanszékének alapítója volt (1963), harminc éven át a tanszék vezetőjeként működött. 1996-tól nyugalmazott egyetemi tanár, 1997-től a BME professzor emeritusa. Kutatói pályafutása alatt a felszín alatti vizek, a szűrőkutak, a vákuum kutak, a karsztvizek hidraulikájával, valamint víz- és szennyvíztisztítással foglalkozott. Huszonkét egyetemi jegyzete a graduális és posztgraduális oktatás megalapozását és fejlesztését szolgálta. Könyvei a szakterület ismereteinek elméleti és gyakorlati továbbfejlesztését segítették elő, és egyben az oktatási intézményekben folyó munkát is támogatták. A hazai és külföldi tanulmányainak száma 250 feletti (ebből harminc külföldön jelent meg). Mintegy 250 előadást tartott hazai és külföldi fórumokon. Huszonöt előadása külföldön hangzott el, amelyekkel a vízellátás-csatornázás tudományos ismereteinek terjesztését segítette elő. A Magyar Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának tagja, hosszú ideig a vízellátás-csatornázási szakbizottság elnöke. A Magyar Hidrológiai Társaságban előbb titkári teendőket látott el, majd 1959 és 1986 között a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője volt, 1987 óta a szerkesztőbizottság elnöke. A Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a Magyar Higiénikusok Társasága tiszteletbeli tagja. Az Amerikai Vízmű Szövetség (AWWA RF) szemináriumi munkabizottságának tagja. Jelentősebb kitüntetései: Vásárhelyi Pál-emléklap (1958), Wein János-emléklap (1962), Schafarzik Ferenc-emlékérem (1971), Bogdánfy Ödön-emlékérem (1979), Eötvös Lóránd-díj (1992), Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Kvassay Jenő-díj (1995), Gábor Dénes-díj (1996), Reitter Ferenc-díj (2003). Öllős Géza professzort 2005-ben szülőfaluja, Ekecs-Apácaszakállas Önkormányzata a község díszpolgárává avatta.

Forrás

A Komplex Instrukciós Program hírei

2014. január 30.

A Komplex Instrukciós Program aktuális eredményei:

■ A United Way 1 millió forint támogatást nyújtott a tizenegy iskolának taneszközök vásárlására.

■ A Vodafone Magyarország Alapítvány 3,38 millió forint támogatást nyújt a pécsi Vasas-Somogy-Hird iskola átképzésére, annak egy éven át tartó utókövetésére, óravázlatok javítására, havonkénti hospitálására, valamint a már meglévő tizenegy KIP-es iskola egy éven át történő hospitálására, útiköltségek támogatására és az éves zárólátogatásra.

■ A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (dr. György László), a Miskolci Egyetem (dr. Nagy Emese), az ELTE (H. Nagy Anna) és a japán Hitotsubashi University (prof. Seiichiro Yonekura) közös projektjében a legjobb Komplex Instrukciós Program szerinti óravázlat-készítő és alkalmazó pedagógus a Hitotsubashi Egyetem meghívására Japánba utazhat. A versenyben a nagykátai iskola teljes tantestülete részt vesz. Japán segítségével az iskola KIP-es képzése megtörtént, a program az utókövetés szakaszába lépett.

■ A KIP-es GeoGebra program kitűnően halad. A tananyagfejlesztés célja a modern, gyakorlatorientált digitális tananyag-egységek fejlesztése. Törekvés valódi élethelyzetek, probléma-alapú megközelítés; módszertani útmutatók létrehozása.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak