Díj

A Gábor Dénes-díjról

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében a Novofer Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy díjat alapít a széles értelemben vett innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerésére.

A díj Gábor Dénesről, a holográfia felfedezőjéről, a Római-klub alapítójáról, századunk egyik legnagyobb humanista gondolkodójáról, az 1971-ben Nobel-díjjal kitüntetett tudósról kapta nevét, aki mérnökként, a gyakorlattól soha el nem szakadva jutott a tudomány olyan régióiba, mely elismerendő és követendő példát állít valamennyi, műszaki területen dolgozó szakember számára.

A Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. A Díj egy 125 mm átmérőjű bronz (nemzetközi díj esetében ezüst) plakett, amely a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós hologram képét tartalmazza. A díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki. Gábor Dénes-díjban az alapítás évében hárman, 1990 óta évente általában heten részesülhettek. A díj társadalmi ismertsége és elismertsége fokozatosan növekedett. A díj kiadásának anyagi feltételeit a kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartott Novofer Alapítvány és a céljait támogató egyének, vállalatok, intézmények biztosítják.

Kik jelölhetők a díjra?

Gábor Dénes-díjra valamely gazdasági társaságban vagy felsőoktatási, kutatási intézményben dolgozó, a jelölés időpontjában is aktívan tevékenykedő, magyar állampolgár jelölhető. Jelölt lehet az a kreatív, innovatív szellemű kutató, fejlesztő, feltaláló, egyetemi vagy főiskolai oktató, műszaki-gazdasági vezető, vállalkozó, aki a gazdasági vagy tudományos élet bármely szakterületén (életminőség, felsőoktatás, informatika, ipar, környezetvédelem, közlekedés, logisztika, mezőgazdaság, szolgáltatás, vízgazdálkodás) a jelölő megítélése szerint:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat,
  • jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hozott létre,
  • tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységével hozzájárult a környezeti értékek megőrzéséhez,
  • személyes közreműködésével nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járult hozzá intézménye innovációs tevékenységéhez.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, kimagasló tudását színvonalas oktatói/nevelői tevékenysége során környezetének átadja, szakterületén jelentős társadalmi aktivitást is kifejt, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet. A díjra nem jelölhető az 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek (lásd a 1085/2004. (VIII. 27.) kormányhatározatot) vezetője, vezető beosztású köztisztviselője, sem a szolgálati jogviszony (munkaviszony) tartama alatt, sem az annak megszűnését követő két éven belül. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott és kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza.

(forrás: Novofer Alapítvány)

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak