Díj

Hírek

2011. november 11. - Közép-Kelet Európai IT K+F Konferencia Ajánló

Konferencia neve: ICT Research and Innovation Challenges in Eastern European Member States (EEMS)
Dátuma: 2011. november 11.
Helyszíne: Budapest - Danubius Hotel Flamenco

A konferencia alapproblémája a Kelet-Európai tagállamok IT-szektorának GDP arányos K+F ráfordításának alacsony szintje. Jellemzően ezekben az országokban a GDP-hez viszonyítva a közpénzeknek is nagyon alacsony részét fordítják IT célú K+F-re. Annak ellenére, hogy számos tagállam látványos foglakoztatási növekedést jelentett be az IT ipar területén, a mélyebb elemzések jellemzően azt mutatják ki, hogy a háttérben meglehetősen alacsony hozzáadott értékű tevékenységek rejlenek.

A konferencia azt a célt tűzte ki, hogy az akadémiai, ipari és politikai érintettek a tények és nézőpontok ütköztetésével érvényesítsék a tapasztalataikat, bemutassák a felmerülő kérdések lehetséges értelemezését és azokat az elképzelhető intézkedéseket, amelyek kedvező hatással lehetnek a jövőre nézve.

A program az alábbi webhelyen és a közvetlen URL-en keresztül is elérhető.:
http://eems.starbus.org/
leaflet_eems-1.pdf

Konferenciát a következő két szervezet rendezi:
IPTS: az EU Joint Research Centerének technológiai jövőképekkel foglalkozó intézete Sevillában,
IT STAR: a közép- és kelet-európai országok informatikai társaságainak szövetsége

Az előadók között lesz:
Kroó Norbert (Magyar Tudományos Akadémia)
Bruno Lamborghini (Chairman of the Board, European IT Observatory)
Cene Bavec (Former Slovenian State Secretary for Technology and IBM Executive Governance issues and incentives for ICT Research and Innovation in EEMS)

2011. október 22. A hollográfia hajnala és horizontja - Ankrét

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a NOVOFER Alapítvány „A holográfia hajnala és horizontja” címmel 2011. október 12-én, (szerdán) 14 órai kezdettel ankétot tart a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Tanácstermében (Budapest, V. Garibaldi utca 2., II. emelet), mely eseményre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Levezető elnök: Dr. Gyulai József akadémikus, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A program elérhető a következő hivatkozáson és webhelyen keresztül is:
anketmh_okt12.pdf
http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/8

A terem befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük a részvételi szándék visszajelzését az alapitvany@novofer.hu e-mail címre, legkésőbb 2011. október 10-én 10 óráig!

Üdvözlettel,

Novofer Alapítvány

2011. szeptember 22. A hollográfia hajnala és horizontja kiállítás megnyitó

Örömmel értesítjük arról, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben - Gábor Dénes 40 évvel ezelőtti Nobel-díjjal való kitüntetésére is emlékezve - kiállítást szerveztünk a „Holográfia hajnala és horizontja” címmel. A kiállítás szeptember 23 - október 13 között megtekinthető, az ünnepélyes megnyitó szeptember 22-én lesz, mely eseményre ezúton is tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt. (A megívó az alábbi fájlban található.)

Üdvözlettel,

Novofer Alapítvány

mh_hologr_11.pdf

2011. június 05. Megemlékezés Gábor Dénes születésnapjáról

Gábor Dénes tudományos munkásságát, a holográfiai módszer feltalálása és továbbfejlesztése területén elért eredményeit 40 évvel ezelőtt, 1971-ben ismerték el Nobel-díjjal. A tudós június 5-én esedékes 111 éves születésnapjára, a Budapest, VI. Rippl-Rónai utca 25 szám alatti szülőházán 15 évvel ezelőtt elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával emlékeztünk.

A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi alkotásért Kuratóriuma, mint a Gábor Dénes-díj adományozója és a névadó emlékének egyik gondozója, a Terézvárosi Önkormányzattal és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben, június 5-én koszorúzási ünnepséget szervezett.

A Himnusszal kezdődő rendezvényen dr. Gyulai József akadémikus, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Pálinkás József akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, dr. Kroó Norbert akadémikus, a nemzetközi Gábor Dénes-díj Bizottság elnöke és Császárné Csóka Ilona, a Terézvárosi Önkormányzat Humán Bizottság elnöke emlékezett a magyar tudósra, humanista gondolkodóra. A rendezvényt, melyet Pomezanski György szerkesztő, Gábor Dénes-díjas szakember vezetett, az emléktábla koszorúzása zárta.

A megemlékezés koszorúját helyezte el Dr. Pálinkás József elnök, a Magyar Tudományos Akadémia, Dr. Mészáros György elnök, a Nemzeti Innovációs Hivatal, Császárné Csóka Ilona, a Humán Bizottság elnöke és Lindmayer Viktor képviselő a Terézvárosi Önkormányzat, Dr. Kürti Jenő főtitkár és Nagy Zsigmondné titkár, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Tuschák Éva marketing igazgató, a Gábor Dénes Főiskola, Keresztúri Jusztina igazgató, Keresztúri Sándor kuratóriumi elnök és Garamhegyi Gábor tanár, a Gábor Dénes Szakközépiskola Isaszeg, Kóbor András igazgató és dr. Sajti Ildikó igazgató-helyettes, a Xantus János Középiskola, Dr. Kroó Norbert, a Nemzetközi Gábor Dénes-díj Bizottság elnöke és Rácz Tünde Fatima, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára, a Nemzetközi Gábor Dénes-díj Bizottság és a Gábor Dénes-díjasok Klubja, Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök és Karsai Béla kurátor, a NOVOFER Alapítvány és NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt., valamint Kecskeméti Tibor tanár, a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézmény képviseletében.

Az ünnepségen megjelent Alexander Brody, Bródy Sándor unokája, Gábor Dénes rokona is.

Emlékkoszorúzás Gábor Dénes szülőházánál

2011. május 17.

A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi alkotásért Kuratóriuma, mint a Gábor Dénes-díj adományozója és a névadó emlékének egyik gondozója, tisztelettel meghívja Önt a Terézvárosi Önkormányzattal és a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben szervezett, június 5-én 10 órai kezdettel tartandó emlékkoszorúzásra.

A megemlékezés helyszíne: Gábor Dénes szülőháza, Budapest VI. Rippl Rónai utca 25.

Megkülönböztetett tisztelettel:

Dr. Gyulai József a kuratórium elnöke

Gábor Dénes tudományos életműve

Gábor Dénes tudományos életművét a Magyarországért Alapítvány kezdeményezése alapján a Magyar Örökség és Európa Egyesület bizottsága MAGYAR ÖRÖKSÉGGÉ nyilvánította. Alábbiakban olvasható Pázmándi Gyula által elmondott laudáció szövege és megtekinthető a 2010.12.18.-án a Magyar Tudományos Akadémián átadott díszoklevél másolata.

Gábor Dénes fizikus, tudós, mérnök, feltaláló humanista, Nobeldíjas 1900. junius 5-én Magyaoroszágon, Bp-en született.

Egyike volt azon szerencsés fizikusoknak akik láthatták saját gondolatukat amint az a fizika egy tekintélyes fejezetévé nőtte ki magát – mondta magáról.

Már gyermek korában élénk érdeklődést tanúsított a műszaki tudományok és a matematika területén érdeklődése nagy szorgalommal párosult.

Középiskolába az V. kerületi Magyar Királyi Állami Főreál iskolába járt ahonnan kishíján eltanácsolták mert mindig előbbre tartott a tananyagban és nem nagyon tisztelte a tanárokat. Végül is jelesen érettségizett , hála türelmes és kiváló tanárainak.

Egyetemi tanulmányait Budapesten a gépészmérnöki kar hallgatójaként kezdte, majd Berlinben erősáramú szakirányon folytatta.

1924-ben Charlottenburgban szerzett villamosmérnöki diplomát.

Németországi pályafutása során a nagyfeszültségű villamos távvezetékek tranziens jelenségeit vizsgálta,

majd 1932-től a plazmajelenségek elmélete foglalkoztatta. 1933-34 között a Tungsramban kutatóként dolgozott. 1937-ben Angliában telepedett le ahol a Thomson-Houston társaság kisérleti laboratóriumában elektronoptikai kutatással és információ elmélettel foglalkozott.

1947-ben alkotta meg a holográfiát. A kidolgozott eljárás lényege, hogy a hagyományos fényforrások sugárzásából kiszűrt koherens (egy rezgés síkban azonos ütemben rezgő) fénnyel világítják a holografálandó tárgyakat, majd a visszavert sugárzást az eredeti koherens sugárzással (az u.n. referencia háttérrel) interferáltatják. Az igy rögzített interferencia képet nevezzük hologramnak. Emellett természetesen több mint 100 találmányt, szabadalmat alkotott és jegyeztetett be azzal a szemlélettel, hogy a tudós leírja azt ami van a mérnök megalkotja azt mai soha nem volt.

A lézer elv felfedezése után a 60-as években a holográfia előtt új és sokoldalú lehetőség nyilt meg, elsősorban az adatfeldolgozás terén. 1971-ben kapta meg a Nobeldíjat.

1947-től a Londoni Imperial College professzora volt nyugdíjaztatásáig.

Nyugdíjasként is járta a világot mint előadó és vendégprofesszor, figyelmet fordított a társadalmi és környezetvédelmi kérdésekre is. A sokoldalú Gábor Dénes a Római Klub alapító tagjaként is rendkívül aktív tevékenységet folytatott.

Feltalált egy jövőt ami megőrzi a civilizáció értékeit és mégis harmóniában van az ember természetével ami a reményen és az élet szeretetében való hiten alapúl.

A Magyar Tudományos Akadémia 1964-ben választotta tiszteletbeli tagjává.

Életében 19 nemzetközi rangú elismerést kapott, számos egyetem diszdoktora, az USA Nemzeti Tudományos Akadémiájának is tagja.

Sajnos 31 éve nincs közöttünk.

Nem ritka, hogy elfelejtkezünk kiváló honfitársainkról, szerencsére Gábor Dénes emlékével a Novofer alapítvány közhasznú szervezete foglalkozik emlékét őrzi egy Főiskola több középiskola, hazai és nemzetközi Gábor Dénes díj, több emléktábla, szobor és kiadvány.

Periklész szerint a híres embereknek az egész föld az emlékművük; nem csak a sírjukra vésett felirat jelzi Őket; nem, idegen földön az emberek szívében megmarad és növekszik.

Általában egy rangos díj –a Magyar Örökség díj hála istennek az – a kitüntetett rangját növeli.

De előfordul az is amikor a kitüntetett növeli a kitüntetés rangját. Ez az az eset.

Gábor Dénes a mérnök, tudós, humanista, Nobeldíjas és tevékenysége a Magyar Örökség része!

Büszkék vagyunk Rá!

H2O Projekt

2011. február 3.

A Gábor Dénes Díjasok Klubja által támogatott H2O Projekt (Hátrányos Helyezetűek Oktatása Projekt, http://h2oktatas.hu/) immáron elmúlt egy éves. Kérjük tekintsék meg az alábbi beszámolót illetve felhívást, melyet klubtársuk Sarkadi Balázs írt, aki aktívan részt vállal a projekt munkájában.
Budapest, 2011. február 3.

Tisztelt Klubtagok!

Darvas Ferenc elnök úrral egyeztetve szeretnék beszámolni a H2O projekt jelenlegi helyzetéről. Egyben a klubtagok további aktív szerepét szeretném kérni ebben az izgalmas és igen sikeresnek induló vállalkozásban.
Amint az a GDD Klubtagok számára már ismert, két évvel ezelőtt a Klub javaslata alapján, Kürti Sándor tagtársunk hatékony szervező munkája eredményeként elindult a Hátrányos Helyzetűek Oktatását támogató, röviden H2O-nak keresztelt projekt (www.h2oktatas.hu). A projekt alapja a Kovácsné Nagy Emese és munkatársai által kifejlesztett hatékony oktató módszer, amely játékosan, de egyben igen eredményesen képes integrált oktatást biztosítani hátrányos helyzetű diákoknak, ill. az ilyen területeken működő iskolákban is (lásd melléklet). A GDD Klub és a Kürt Zrt első szponzorként indította el azt a folyamatot, hogy a most már H2O munkaprogramnak nevezett oktatási csomagot újabb és újabb iskolákban indíthassa el a mögötte álló kiváló szakmai gárda. Mivel a projekt csak teljes iskolák „átformálásával” igazán működőképes és az oktatók is csak így képeződnek ki, a lassabb kezdet után, reményeink szerint, gyors növekedésnek indulhat.
Szeretném a klubtagok számára közreadni, hogy a havonta megrendezett közös projekt-megbeszélésink egyre sikeresebbnek mutatják ezt a projektet. A január 27-én, a Kürt Zrt székházában tartott megbeszélésen tapasztalt újdonságokat röviden így foglalhatom össze: A projekt már három iskolában működik eredményesen és több újabb iskola bevonása a küszöbön áll. A képzésen részt vett és már a módszer szerint oktató tantestületek egyértelműen hitet tettek a módszer sikerességéről, elmondásuk szerint a tanárok új lendületet kaptak az egyébként igen nehéz szakmai munkához. Az egyes iskolákat mintegy „örökbefogadó” szponzorok száma egyre növekszik. A H2O oktatási projekt akkreditálása megtörtént, így teljes értékű, hivatalosan elfogadott oktatási projektként lehet a szakmai képzést, ill. a további bevezetést folytatni. Egyre több önkéntes, tanár, szervező, speciális képző és szponzor csatlakozik a projekthez, lassan országosan ismertté válik ez az új oktatási módszer.
A projekt pénzügyi hátterét – a szponzorok támogatása alapján – a Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány (DEA) biztosítja, ennek önkéntes pénzügyi ellenőrzését Ilinyi Jánossal mi ketten vállaltuk. A Kürt-ösök fantasztikus munkával és lelkesedéssel támogatják a projektet, Kürti Sándor és cége a szervezési háttért biztosítja, Kürti János egy szabadalmazás alatt álló nyelvoktatási programot adott át ingyenesen a projekt számára.
Mindezek alapján tisztelettel kérem a GDD Klub tagjait, hogy munkájukkal és adományaikkal továbbra is támogassák ezt a jelentős oktatási projektet. Erre most külön alkalom, hogy az adónyilatkozat mellett rendelkezhetnek az adó 1%-ának alapítványi támogatásra fordításáról is. Kérem, amennyiben módjukban áll, itt a Digitális Esélyegyenlőség Kiemelten Közhasznú Alapítványt (DEA) jelöljék meg, mint támogatandó alapítványt.
Cím: 1116 Budapest, Duránci u. 3.
Adószám: 18260278-2-43
Számlavezető bank: ERSTE BANK
Számlaszám: 11600006-00000000-43730841
Nemzetközi számlaszám /IBAN/: HU10116000060000000043730841
SWIFT kód: GIBAHUHB)

Tisztelettel, Sarkadi Balázs

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak