Díj

Hírek

Gábor Dénes Díj

2009. december 17-én 11 órakor 21. alkalommal adják át a Gábor Dénes Díjat a Parlament Főrendházi termében. Minden kedves Klubtagot szeretettel várunk e jeles alkalomra! Egyúttal kérünk midenkit, hogy részvételi szándékát jelezze vissza az alapitvany@novofer.hu e-mail címre 2009. december 14-ig.
SAJTÓHÍR

A NOVOFER Alapítvány felhívása a 2009 évi Gábor Dénes-díj adományozására

Az 1989-ben alapított és 2007 évben Kármán Tódor díjjal elismert NOVOFER Alapítvány, 21. alkalommal hirdeti meg a GÁBOR DÉNES-DÍJ felterjesztési felhívását.

Díjazási javaslatot a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetői, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek nyújthatnak be, melyben GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjeszthetik fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:

kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza. A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat. Az előterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatlap és a felhívás a www.novofer.hu honlapról letölthetők.

Az előterjesztést mind elektronikusan, mind papíralapon be kell nyújtani. Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje 2009. október 9.

Nyilvános eredményhirdetés és díjátadás: 2009. december 17., Parlament

További felvilágosítás kérhető:

Garay Tóth János kuratóriumi elnöktől (06-30-900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkártól

(Fax:319-8916 Tel: 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu)

Budapest, 2009. szeptember 9.

Gratulálunk

Az augusztus 20-i államünnephez kapcsolódóan több kitüntetést is átvehettek tagjaink. Ez úton gratulálunk az elért eredményekért,

Dr. Magda Sándornak: Trefort Ágoston-DÍJ.

Dr. Páczelt Istvánnak: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetés.

Dr. Zárda Saroltának: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés.

Rubik Ernőnek: középkereszt a csillaggal kitüntetés.

Lepsényi Istvánnak: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetés.

Gyászjelentés

2009. augusztus 24.

Mély megrendüléssel tudatom, hogy Dr. Kálmán Erika az MTA KK Nanokémiai és Katalízis Intézetének ny. igazgatója, a kémia tudományok doktora, a BME Vegyészmérnöki Karának magántanára, az Akadémiai Díj, a Gábor Dénes-díj és a Széchenyi-díj tulajdonosa 2009. augusztus 10-én, életének 67. évében elhunyt.

Személyében a magyar tudomány nemzetközileg is elismert iskolateremtő egyéniségét, a kémia tudományának kiváló hazai művelőjét veszítettük el.

kalman_erika.jpg

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak