Díj

Hírek

ELI: felhívás a döntéshozókhoz

Aggódás a tudomány jövőjéért

Az Extreme Light Infrastructure (ELI) tudományos nagyberuházás Magyarországot hosszú időre a lézerkutatás és az erre épülő számos orvosi, biológiai, anyagtudományi és egyéb interdiszciplináris alkalmazási terület világközpontjává teheti. Erre hívták fel a figyelmet az idei díjátadó ünnepséget követően közzétett felhívásukban a Gábor Dénes-díjasok Klubjának tagjai.

Emlékeztettek arra, hogy kutatás-fejlesztés, innováció nélkül aligha képzelhető el stabil gazdasági fejlődés, mint ahogy az emberiség előtt álló legfontosabb globális problémák megoldására sincs remény új módszerek nélkül. Bizonyosan ez a felismerés vezette az Európai Bizottságot, amikor az EU 2020-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiájának központi eleméül az innováció támogatását választotta. Az utóbbi években az is egyre világosabbá vált, ahhoz, hogy az EU a nemzetközi tudományos versenyben a világ élvonalába állhasson, szükség van olyan tudományos nagyberendezésekre, amelyek finanszírozása meghaladja a nemzeti kereteket. Ilyen az ELI.

A tervek szerint három helyszínen, Szegeden, Prágában és Bukarestben megvalósuló projekt az első tudományos nagyberendezés, amelyet új tagállamban építenek. A szegedi lézercentrum – ugyanúgy, mint az ELI konzorcium két további létesítménye – egy világszerte teljesen egyedülálló infrastruktúra lesz, a megvalósítandó fényforrások némely paraméterei nagyságrendekkel múlják majd felül a jelenleg ezen a tudományterületen használt bármely más lézerrendszerét.

Figyelembe véve, hogy a lézerfizika terén az elmúlt évtizedekben számos kiemelkedő magyar eredmény született, és hogy a magyarországi szakmai közösség nemzetközileg elismert, a projekt Magyarországra kerülése páratlan lehetőséget jelent a magyar természettudományos és műszaki kutatásnak a világszínvonalhoz való felzárkózására, sőt minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy annak meghaladására is – írják a Gábor Dénes-díjasok.

Bár aligha kétséges, hogy a projekt technológiai húzóhatásán és a tudományos eredmények hasznosítására alapított spin-off cégeken, illetve a kkv-szektor serkentésén keresztül már középtávon is gazdasági megtérüléssel kecsegtet, nem túlzás az ELI-től olyan tudományos áttörést várni, amely Magyarországot egy új iparág bölcsőjévé teheti. A Gábor Dénes-díjasok Klubjának tagjai úgy vélik, hogy Magyarország nem engedheti meg magának, hogy egy ilyen történelmi lehetőséget elszalasszon, Klebelsberg Kunó ma is aktuális szavait idézve: „Rettenetes volna lekésni arról a gyorsvonatról, amelyen Európa nemzetei robognak előre egy ma még beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai felé.” Ezért felhívják a döntéshozókat: a határozathozatalkor fontolják meg, ilyen lehetőség még a Magyarországnál jóval nagyobb európai uniós tagországok számára is csak ritkán adódik. Ha Magyarország a projekt megvalósításától eláll, akkor a nemzetközi tudományos életben való tekintélyvesztés mellett azzal is számolnia kell, hogy a következő évtizedekben nem lesz lehetősége európai tudományos nagyberuházásnak otthont adnia. Ezzel hazánk nem csupán Európa nyugati feléhez, de még a környező országokhoz képest is negatív irányban tűnne ki – olvasható a klub felhívásában.

Mindenképpen fontos lenne Magyarország számára ez a projekt – erősítette meg lapunknak adott nyilatkozatában a Münchenben dolgozó magyar fizikus, Krausz Ferenc. Szerinte az európai, sőt a globális tudományos élet fő áramlatába illeszkedik majd be ez a fejlesztés, amely egy világviszonylatban egyedülálló kutatási infrastruktúrát fog eredményezni, s ahogy halad előre a munka, úgy értékelődik fel a jelentősége. A tekintélyes tudós szinte biztosra veszi, hogy Németország, Franciaország és Nagy-Britannia is bekapcsolódik a fejlesztésbe, és ezek az országok, további európai országokkal együtt, a működési költségek jelentős részét vállalják.

Forrás: Világgazdaság, 2010. 12. 20.

Gábor Dénes Díj

2010. december 16-án 11 órakor 22. alkalommal adják át a Gábor Dénes Díjat a Parlament Főrendházi termében. Minden kedves Klubtagot szeretettel várunk e jeles alkalomra! Egyúttal kérünk midenkit, hogy részvételi szándékát jelezze vissza az alapitvany@novofer.hu e-mail címre.
MEGHÍVÓ

Ez úton szeretnénk meghívni Önöket következő klubestünkre, melynek témája a feltörekvő kutatóintézetek címet viseli. A klub-ülés azt a kérdést kívánja megvizsgálni, hogy milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon a nemzetközi kutatás hálózatba beágyazódó, nemzetközileg mérhető eredményeket előállítani képes kutató intézményeknek. Mennyiben adottak az anyagi, személyzeti, intézményi, nemzetközi kapcsolati feltételek, hol kellene-lehetne változtatni.

A házigazda Friedler Ferenc klubtársuk lesz.

A klubest tartalmilag két részre osztható. Időrendi sorban a következők szerint:

  • 17:30 A házigazda köszönti az egybegyűlteket.
  • 17:35 Kürti Sándor és Kovácsné Nagy Emese beszámolója a H2O projektről.

Mint ismeretes a GDK és Kürt Zrt humanitárius szellemiségű akciója, mely a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási felzárkóztatását célozza, augusztus 31-én ünnepelte az első születésnapját. Ez alkalomból Kürti Sándor klubtársuk és Kovácsné Dr. Nagy Emese beszámolóját hallhatjuk az elért eredményekről.

  • 18:00-kor Szabó Gábor klubtársuk prezentációja.

Prezentációjában bemutatja azt a szerveződő nemzetközi szintű kutatási intézményt (a lézer kutatások területén), melyet képvisel. Be fogja mutatni a projekt helyzetét, s a szervezésével kapcsolatban felmerült, általánosítható tapasztalatokat. Prezentációja kitér arra, hogy mennyiben sikerül nemzetközi kutatókat idehozni, magyarokat hazatelepíteni, fiatalokat bevonni. egy rövid körképet mutatnál be (akár példaszerűen) a hasonló, induló-felfutó kutatóhelyek helyzetéről.

  • 18:30-kor Hozzászólások.

A klubest időpontja: 2010. október 28. csütörtök 17:30.

Helyszíne: Makadám Klub (1024. Budapest, Lövőház u. 37.)

Nagy szeretettel várjuk Önöket!

NOVOFER Alapítvány GÁBOR DÉNES-DÍJ 2010. Felterjesztési Felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, * jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, * tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, * személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismerését célozza. A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma:

I. Kitöltött és aláírt adatlap

A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt formanyomtatványon.

II. Jelölés

Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő aláírásával.

III. Mellékletek

1, A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.

2, Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)

3, Két, a felterjesztőtől, ill. a felterjesztő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele. Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a www.novofer.hu honlapról letölthetők.

A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.

Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határideje: 2010. október 8. Eredményhirdetés és díjátadás: 2010. december 16. Parlament

A beérkezett jelölések átvételéről a jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk. További felvilágosítás kérhető: Garay Tóth János kuratóriumi elnöktől (06-30-900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkártól. (Fax:319-8916 Tel: 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu)

Budapest, 2010. május 31.

Garay Tóth János

a kuratórium elnöke

Szakértői testületek Magyarország fejlődéséért

2010. év első hónapjaiban több kezdeményezés indult, melyek elismert szakemberek, tudósok tapasztalatainak kamatoztatását szorgalmazzák stratégiai döntések hozatalában. Klubunk tagjai közül többen is részt vállaltak MTA Stratégiai Tanácsadó Testületének és a Kutatási és Tudomány-politikai Tanács munkájában.

2010. 02. 18-án megtartotta alakuló ülését a Kutatási és Tudomány-politikai Tanács (KTT). A kutatás, fejlesztés és innováció a válságot követő gazdasági fellendülés meghatározó eszköze, ezért miniszterelnöki vezetéssel olyan kormányzati testület jött létre, amelyik képes a tudományos kutatással és a technológiai fejlesztéssel összefüggő tevékenységek hatékony összehangolására.

A tanács elnöke Bajnai Gordon miniszterelnök, alelnöke Csopaki Gyula, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke.

Tagjai: Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,

Hiller István oktatási és kulturális miniszter,

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

Szabó Gábor a Magyar Rektori Konferencia elnöke,

Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, (Gábor Dénes-díj 2004)

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója; (Gábor Dénes-díj 2006)

Lepsényi István, a Knorr-Bremse Fékrendszer Kft. vezérigazgatója; (Gábor Dénes-díj 2000)

Somlyódy László, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, (Gábor Dénes-díj 1999)

Ürge László, a ThalesNano Zrt.vezérigazgatója.

2010. 03. 09-én megalakult a Magyar Tudományos Akadémia elnökének stratégiai tanácsadó testülete. Az szabályzat szerint a testület tagja egy matematikus-természettudós, egy élettudományokban nemzetközi érdemeket szerzett kutató, egy kiemelkedő társadalomtudós, két vezető az iparban jelentős kutatásfejlesztési tevékenységet végző vállalat élén és egy elismert pénzügyi-közgazdasági szakember.

Ezen grémium az Akadémia működését alapjaiban meghatározó, hosszú távra ható döntésekben segíti az elnök munkáját, figyelemmel a tudományos kiválóságot biztosító érdekmentes, ugyanakkor a hitelesség és eredményesség mellett elkötelezett szemlélet érvényesítésére - indokolta a Stratégiai Tanácsadó Testület létrehozását Pálinkás József, az MTA elnöke. A Testület tagjainak felkérése a kinevező elnök mandátumának időtartamára szól, munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

Az MTA Stratégiai Tanácsadó Testületének tagjai:

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. Vezérigazgatója (Gábor Dénes-díj 2006)

Bojár Gábor, a Graphisoft Visual Building Solutions elnöke (Gábor Dénes-díj 1998)

Kopits György, a Költségvetési Tanács elnöke

Kúnos György professzor, az amerikai National Institutes of Health intézetvezetője

Krausz Ferenc professzor, a németországi Max Planck Intézethálózat intézetigazgatója (Nemzetközi Gábor Dénes-díj bíráló bizottság tagja)

Szelényi Iván, a Yale Egyetem professzora, az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Előző hírünk folytatásaként, örömmel gratulálunk alábbi tagjainknak a 2010. március 15, nemzeti ünnepünk alkalmából átvett kitüntetésekhez.

Széchenyi díjat vehetett át Sólyom László köztársasági elnöktől az analitikai kémia területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült kutatómunkájáért, tudományos eredményeiért, egyetemvezetői, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként DR. HORVAI GYÖRY kémikus, az MTA levelező tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Az oktatási és kulturális miniszter, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át:

DR. RICHTER PÉTERNEK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, ill. MONOSTORI LÁSZLÓNAK, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettesének.

Prométheus-díjat vehetett át, a kőolajtermékek biztonságos, környezetet nem károsító tárolása terén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként ILINYI JÁNOS, a MOL NyRt. TDK Finomítás Karbantartás, szenior karbantartási szakértője.

Magyar Szabadalmi Hivatalban (MSZH) 2010. március 12-én rendezett ünnepségen Jedlik Ányos díjban részesült JAMRIK PÉTER villamosmérnök, a Novofer Távközlési Zrt. vezérigazgatója, a Novofer Alapítvány alapítójaként, amely „két évtizede gondozza, szervezi az idők során kiemelkedő súlyúvá vált Gábor Dénes-díj intézményét; működése hozzájárult az iparjogvédelmi tudatosság javulásához” (MSZH közleménye szerint).

2010. március 15-i ünnepi kitüntetettjeink

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - március 15-i nemzeti ünnepünk, alkalmából a Széchenyi-díjat adományozott több klubtagnak is. Ez úton gratulálunk az elért eredményekért!

A műszaki informatika és az operációkutatás műszaki alkalmazásának számos területén végzett nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktató-nevelő munkássága elismeréseként DR. FRIEDLER FERENC informatikusnak, a kémiai tudomány doktorának, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánjának, egyetemi tanárnak;

az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a magas hőmérsékleten üzemelő szerkezeti anyagok élettartam-növelése és on-line jellegű diagnosztikai módszerek fejlesztése terén végzett kutatómunkájáért, iskolateremtő oktatói és sokrétű szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként DR. GINSZTLER JÁNOS kalorikus gépészmérnöknek, hegesztő szakmérnöknek, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi tanárának, az MTA-BME Fémtechnológiai Kutatócsoport vezetőjének;

az enzimek stabilitása, flexibilitása és működése közötti összefüggések feltárásában végzett négy évtizedes tudományos és kutatói munkásságáért, tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként DR. ZÁVODSZKY PÉTER biofizikusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet igazgatójának, kutató professzornak.

A Köztársasági Elnök és a Miniszterelnöki Hivatal „A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje Polgári Tagozat” kitüntetést adományozta, a kutatás-fejlesztés és a vállalatfejlesztés területén elért eredményei, vezetői tevékenysége elismeréseként DR. DARVAS FERENC a ThalesNano Zrt. elnök-vezérigazgatójának, kandidátusnak.

„A Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal, polgári tagozata” kitüntetést kapta;

több évtizedes, a műszaki és a természettudományok terén végzett tudományos munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként DR. GORDOS GÉZA Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi tanárának, a MTESZ elnökének,

a vízgazdálkodás, a vízi közművek tervezése, a hazai környezetmérnök képzés érdekében hosszú időn át végzett oktatói munkája, kutatói tevékenysége elismeréseként DR SOMLYÓDY LÁSZLÓ Széchenyi-díjas mérnöknek, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.

MEGHÍVÓ 2010. 03. 17.

Nagy szeretettel hívjuk meg Önöket a klub ez évi első találkozójára, melynek időpontja; 2010. március 17-e 17 óra, színhelye a Makadám Mérnök Klub (1024 Budapest, Lövőház u. 37.)

Az est házigazdája Dömölki Bálint lesz:

„A klubnap célja az, hogy bemutassuk a GD Klub tagjainak a magyar informatika külföldön is sikert aratott néhány újabb eredményét.”

A korábbi hasonló eredmények elérői közül többen tagjai a Klubnak, így Bojár Gábor (Graphisoft), Reszler Ákos (Nuance-Recognita) és Kürti Sándor (Kürt). Ők közreműködnek a klubnap előkészítésében és a bevezető áttekintő előadás említést tesz az eredményeikről. A jelen klubnap keretében az elmúlt néhány évben a világpiacon jelentős üzleti és/vagy publicitási sikert aratott magyar informatikai termékek (vagy szolgáltatások) kerülnek bemutatásra.„

Mivel a végleges program még szervezés alatt áll, így egy előzetes tervezettel igyekszem felkelteni az Önök érdeklődését a klubest iránt:

1) „Magyar informatika a nagyvilágban - áttekintés” - Dömölki Bálint, szakértő (NHIT)

2) „prezi.com - a szerethető szoftver” - Halacsy Péter, alapító (prezi.com kft) http://blog.prezi.com

3) „Filmek digitális fényelése Lustre szoftverrel” - Jászberényi Márk, ügyvezető (Colorfront Kft.) http://www.colorfront.com

4) „Navigáció felsőfokon” - Vahl Tamás - ügyvezető igazgató (Nav N Go Kft) http://www.navngo.com

5) „Élő videoközvetítés - mindenkinek” - Fehér Gyula, CTO és alapító (Ustream.TV. Inc.) http://www.ustream.com/

6) Panelvita a nemzetközi siker titkairól - vezeti Reszler Ákos , vezérigazgató (Nuance-Recognita Rt)

Várjuk önöket március 17-én 17 órakor a Makadám Klubban!

Sajtóhír 2010. 02. 23.

Sajtótájékoztatón mutatkozott be a Gábor Dénes Díjasok Klubja Által támogatott Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O) program

Példaértékű kezdeményezést indít a Gábor Dénes-díjasok Klubja, a KÜRT Zrt. és a Zwack Nyrt. Olyan, a hátrányos helyzetű gyermekek számára kifejlesztett oktatási program elterjesztését tűzték ki célul, amely hatékony megoldást jelenthet az iskolai alulteljesítés és az esélyegyenlőtlenségek kezelésére. A Stanford Egyetemen kidolgozott módszertant egy lelkes tanári gárda kibővítette és a hazai körülmények között a módszertant a gyakorlatban is sikerrel alkalmazza.

Magyarország elemi érdeke a növekvő tendenciát mutató társadalmi előítéletek csökkentése. Hazánkban ma több mint 1500 hátrányos helyzetű általános iskola van, ahol nagyrészben az alacsonyabb társadalmi rétegekből származó, hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak. Helyzetük aggasztó képet mutat. Életkor szerint később kerülnek iskolába, közöttük a legnagyobb az alulteljesítők aránya, előnytelenül kerülnek a munkaerőpiacra, foglalkoztatottságuk diszkriminatív.

A célnak megfelelő oktatási metódust a hejőkeresztúri általános iskola igazgatónőjének, Kovácsné Dr. Nagy Emesének köszönhető. A módszertan alapjául egy, az Amerikai Egyesült Államok Stanford Egyetemén kidolgozott metodika szolgál, amelyet az észak amerikai kontinensen a spanyol bevándorlók oktatására fejlesztettek ki. A hejőkeresztúri igazgatónő irányításával a szakemberek a magyar valóságra szabták és kilenc éve alkalmazzák e módszertant, amelyet azóta a tanítási tapasztalatok alapján újabb oktatási technikákkal egészítettek ki. Így jött létre a négy modulból álló Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O) csomag, amelynek elemei a komplex instrukciós program (KIP), a generációk közötti párbeszéd, a differenciált tanulásszervezés és a logikai táblajátékok modul.

A Gábor Dénes-díjasok Klubja, a Zwack és KÜRT nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy a módszertant minél több hazai iskolában meghonosítsa. A cél elérése érdekében hirdették meg “Fogadj örökbe egy hátrányos helyzetű iskolát!” című programjukat, amelyben arra buzdítják a felelősen gondolkodó vállalatokat, társadalmi szervezeteket, hogy támogassanak egy-egy iskolát a módszertan átvételében.

A program keretei között a Gábor Dénes-díjasok Klubja az oktatási módszertan fejlesztésére biztosít forrást, a Zwack egy kilencedik kerületi iskola, a KÜRT pedig a budapesti Gyermekház Iskola Lakkozó utcai tagiskolájának felkészítésére fordítja a támogatói keretét.

belső link belső link

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak