Díj

Korszerű motorhajtó anyagok és a mobilitás környezeti hatásai

Dr. Hancsók Jenő professzor emeritus, MTA doktora a Pannon Egyetem Mérnöki Karáról

Előadásának címe: Korszerű motorhajtóanyagok

A motorhajtóanyagok az emberiség egyik legfontosabb származtatott energiaforrásai, a fenntartható mobilitás (szárazföldi, légi és vízi) meghatározó elemei. Az előadás röviden összefoglalja a gépjárműállomány alakulását, a motorhajtóanyagok jelentőségét, fontosabb osztályozási lehetőségeit, a mennyiségi igények alakulását, minőségük szabályozását, to-vábbá a főbb minőségi előírásokat. Az előzőek alapján megállapítják, hogy a motorhajtóanyagok palettája továbbra is széles marad (pl. szénhidrogének, oxigéntartalmú vegyületek, elektromos áram stb. hagyományos és/vagy alternatív forrásokból előállítva). Ennek fő oka, hogy a jövőben is biztosítani kell a jelenlegi hajtóanyagokat a még néhány évtizedig megmaradó, belsőégésű motorral szerelt személygépjármű állomány számára is. Ezen kívül fokozódó hajtóanyagigény várható az áruszállítás nehézgépjármű állománya, a légi- és a tengeri szállítás megvalósításához, a tár-gyi eszközök lecserélése viszonylag hosszú időt vesz igénybe. Rendszerszemléletű felismerés alapján az előadás rámutat arra is, hogy kb. 2040-/2050-ig a motorhajtóanyagok palettáján az egyik meghatározó hajtóanyag-összetevő a molekula-szerkezetében nagy hidrogéntartalmú motorhajtóanyag-komponensek családja lesz, különö-sen a különböző szénatomszámú és eltérő elágazottságú izoparaffinok (a cseppfolyós ener-giaforrásokat használó meghajtások esetében). A motorhajtóanyagok tématerületen is fontos a folyamatos, gyorsan és kis költséggel megvalósítható károsanyag-kibocsátás csökkentés, és annak lehetőségeinek további vizsgá-lata különböző meghajtási láncok/eltérő motorhajtóanyagok esetében a teljes életciklus elemzés segítségével. Várhatóan kompromisszumokra lesz szükség. A motorhajtóanyagok tématerületen is fontos a folyamatos, gyorsan és kis költséggel megvalósítható károsanyag-kibocsátás csökkentés, és annak lehetőségeinek további vizs-gálata különböző meghajtási láncok/eltérő motorhajtóanyagok esetében a teljes életcik-lus elemzés segítségével. Várhatóan kompromisszumokra lesz szükség.

Dr. Domokos Endre phd. egyetemi docens Pannon Egyezem, környezetvédelmi szakvezető

Előadásának címe: A mobilitás környezeti hatása

A motorhajtó anyagok elengedhetetlen részei a modern társadalmunknak. A mobilitás testesíti meg leginkább az egyéni szabadságot. A jelenleg széles körűen alkalmazott motor-hajtó anyagok viszont jelentős környezetterhelést jelentenek mind a felhasználás helyén, mind az előállításuk során. A kutatás-fejlesztés már régóta kísérletezik különböző alternatív hajtóanyagokkal, illetve energiatároló rendszerekkel, de csak az elmúlt években látszik reá-lis alternatíva a fosszilis üzemanyagok kiváltására. Kérdés, hogy ezek az alternatívák környezeti hatásukat tekintve jobbak-e a jelenlegi helyzetnél. A ma már elterjedtnek tekinthető teljesen elektromos, illetve hibrid hajtásláncok esetében a korábbi rendkívül kedvező nyilatkozatok és számítások már sokat finomodtak és sokkal lokálisabbá váltak. Így ma már nemcsak az elektromos gépjárművekre alkalmazott „lokálisan környezetbarátabb” fogalom terjed el, hanem egyre több elemzés mutatja meg, hogy az sem mindegy melyik országban üzemel az az elektromos gépjármű. A hidrogénnel hajtott gépjárművek esetében még csak becslésekkel rendelkezünk azok tényleges környeze-ti hatásairól, de már most látszik, hogy e terület is széles teret hagy mind a támogatóknak, mind az ellenzőknek. Hasonló a helyzet a bioüzemanyagokkal is, amelyek életciklus szemlé-letű elemzése igen szélsőséges eredményeket hoz a jogi és a felfogásbeli különbségek hatá-sára. Az előadásban átfogó módon kerül bemutatásra a különböző alternatív meghajtások ma ismert környezeti hatása és a jövő még megválaszolatlan kérdései.

Az est házigazdája Ilinyi János lesz.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak