Díj

Dr. Barabási Albert-László

A díjazás éve: 2016, Külhoni Gábor Dénes Életműdíj

fizikus, hálózatkutató, a Közép-európai Egyetem professzora, az MTA külső tagja

Dr. Barabási Albert-László a „Northeastern University Robert Gray professzora” és a Harvard Egyetem Orvostudományi Tanszékének az előadója. Magyarországon a KözépEurópai Egyetem professzora. Az erdélyi születésű fizikus MSc diplomáját az ELTE Elméleti Fizika Tanszékén szerezte, majd három évvel később a Boston University-n szerzett PhD fokozatot. Szakmai karrierjének indító csúcsa volt a skála-független hálózatok létezésének, a „Barabási-Albert modell”-nek a felfedezése, megfogalmazása 1999-ben, amely modellről kiderült, hogy az a természet és a társadalom számtalan jelenségében, a műszaki életben – így pl. a mobil telefonhálózatokban, az interneten is – felbukkan, működik. Barabási Albert-László ezen eredménye egy új tudományággá nőtte ki magát. Ezekről több könyvet is írt, pl., Behálózva (Helikon, 2002) tizenöt nyelven érhető el, a Villanások (Libri, 2010) művét is öt nyelvre fordították le. Legutóbbi könyve a Hálózatok Tudománya címmel már magyarul is elérhető. Barabási „Fellow” az Amerikai Fizikai Társaságban (APS). 2006-ban megkapta az Európai Biológiai Társaságok Föderációjának (FEBS) „Anniversary” díját, 2008-ban a „John von Neumann Érmet” a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságtól. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia Külső tagjává, 2007-ben az Academia Europaea tagjává választották. 2009-ben az US National Academy of Sciences Cozzarelli díjjal, a Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (CRT) Lagrange díjával tüntették ki. Díszdoktora az Universidad Politécnica de Madrid-nak, az American Association for Advancement of Science-nek (AAAS), majd a Massachusetts Academy of Sciences választotta meg tagjának. 2014-ben megkapta a Prima Primissima díjat.

A díjat a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért, nevezetesen a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott, széleskörű nemzetközi visszhangot kiváltó, a gyakorlati, üzleti életben sokrétűen hasznosítható eredményeiért kapta, melyek a gyógyszertervezésben, az informatika, a szociológia, a szabályozáselmélet, a biokémia és az orvostudomány terén, valamint a humán mobilitás vizsgálatában sikerrel alkalmazhatók, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás hírnevét a világban. Nagysikerű népszerűsítő könyvei közelebb viszik a hálózatkutatás eredményeit a nagyközönséghez.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak