Díj

Somogyi István († 2009.06.15.)

„gépészmérnök, az Országos Villamostávvezeték Rt. létesítési igazgatója

A díjat az alállomás szerelés és fenntartás területén megvalósult innovatív problémakezeléséért, a nagyfeszültségű távvezetékek létesítésének modernizációja, az új típusú távvezeték oszlopok szerelési és állítási technológiája, valamint a speciális energetikai nehézszállítási technikák fejlesztése terén elért eredményeiért, kiemelkedő szakmai munkásságáért és vezetői tevékenységéért kapta, mellyel hozzájárult a magyarországi átviteli hálózat kiváló üzembiztonságához, valamint a magyar villamosenergia rendszernek a nemzetközi együttműködő hálózatba (UCTE) történő integrálásához, és az európai hálózati kooperáció kiterjesztéséhez.

1946-ban született Monoron. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen kitüntetéses gépészmérnöki diplomát szerzett, 1970-ben az Országos Villamostávvezeték Vállalatnál helyezkedett el. Kezdetben a hálózati üzemzavarok és a nagyfeszültségû primer készülékek vizsgálatával foglalkozott, majd az OVIT által üzemeltetett transzformátorállomások karbantartásának és létesítésének operatív irányítója, késõbb a Szállítási és gépjármû osztály vezetõje volt. 1985 és 1993 között részt vett számos korszerû távvezeték szerelési technológia kifejlesztésében. Jelentõs szerepe volt az Ovit önálló tervezési tevékenységének megteremtésében, vállalkozó képességének kialakításában, a vállalat piacra nyitásának elõkészítésében és egyre eredményesebb mûködtetésében. 1993 óta az OVIT Rt. létesítési igazgatójaként - mint sokoldalú szakmai irányító, kitûnõ szervezõ és elismert vezetõ - nagy szerepet vállalt a cég zavartalan, a szakmai hagyományokat, humán és technikai értékeket megõrzõ, a piacgazdaság feltételeihez alkalmazkodó átalakításában. Széles spektrumú szakmai munkássága mindenkor a magyar villamosenergia átviteli hálózat létesítéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódott. Jelentõsen hozzájárult a magyar átviteli hálózat UCTE-integrációjához, és az európai együttműködő villamosenergia-rendszer déli (balkáni) kiterjesztéséhez. Rendszeresen publikálja az OVIT jelentõsebb mûszaki fejlesztéseit és folyamatosan részt vesz a szakma tudományos szervezeteinek (MEE, MKET, EBSZ) tevékenységében. Eredményes szakmai munkájáért számos vállalati, iparági és miniszteri szintû kitüntetésben részesült.”

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak