Díj

Prof. Marosvölgyi Béla

erdőmérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások hasznosítása és a tájvédelem céljait szolgáló kutatási-fejlesztési tevékenységéért, nevezetesen a megújuló energiahordozók, ezen belül a biomasszák hasznosítása, az energianövények fajtanemesítése és ilyen ültetvények kísérleti referenciahelyének létrehozása, ezzel az alacsony termőképességű területek hatékony művelésbe vonása, az egyéb hulladékok biomasszaként történő energetikai hasznosítása és a kapcsolódó mintavételi és anyagvizsgálati EU szabványok kialakítása, továbbá az elért eredmények szintetizálása és publikálása terén végzett munkájáért, a kutatási területén megvalósult hazai és nemzetközi együttműködések indukálásáért kapta.

1942-ben született, Sátoraljaúhelyen. A soproni Egyetemen 1965-ben szerzett oklevelet, késõbb egyetemi doktori címet. A mûszaki tudományok kandidátusa, a mezõgazdasági tudományok doktora. 1965 óta dolgozik egyetemi oktatóként-kutatóként. Négy kutató-fejlesztõ intézménynél fejlesztõként is dolgozott. Habilitált, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára. Kutatási területe: az erdõgazdálkodás mûszaki fejlesztése, a fahasznosítás új technológiái és a lignocellulózok energetikai hasznosítása. Kutatási eredményei hozzájárultak a magyarországi energiagazdálkodásban a megújuló energiák szerepének elismeréséhez, megalapozták az ültetvényekre alapozott energiatermelés kiterjedtebb alkalmazását. Részt vesz a faenergetikai ültetvények betakarításának gépesítését célzó magyar-német közös projekt megvalósításában, a magyar-olasz ültetvénytechnológia-fejlesztési nemzetközi projektben, és az eredmények honosításában. Az általa vezetett tanszéken nyolc egyetemi tárgy kidolgozója és elõadója. 8 egyetemi jegyzet, 13 könyv szerzõje ill. társszerzõje, referált szaklapokban megjelent tanulmányainak száma 234. Nemzetközi konferenciák rendszeres meghívott résztvevõje. Tudományos közéleti tevékenysége jelentõs. Az MTA Köztestületének tagja, több MTA Bizottság munkájában vesz részt. A Magyar Biomassza Társaság ügyvezetõ elnöke, a CIGR tagja.

Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert, melyet eredménnyel teljesített. 2000-ben MTESZ Díjat, 2003-ban EURO-SOLAR díjat kapott.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak