Díj

Dr. Velich István

kertészmérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a kertészeti tudomány, kultúra és ismeretterjesztés, a biotikus és abiotikus stresszekkel szembeni rezisztencianemesítési stratégia kidolgozása, a rezisztens kertészeti növényfajták nemesítése és termesztésbe vonása, a nemesítésben egy új, a genetikai terméspotenciált növelő ideotípus kialakítása és bevezetése, új egészségjavító, immunerősítő génforrások feltárása terén elért eredményeiért, genetikai és növénynemesítési oktatási tevékenységéért és a hiánypótló genetikai tankönyv szerkesztéséért és írásáért, valamint az új oktatási formák kidolgozása és bevezetése terén tanusított innovatív munkájáért nyerte el.

1940-ben született Karcagon. A kertészmérnöki diploma megszerzése után 1965-tõl a Kertészeti Kutató Intézetben a koraiság genetikai hátterével, a télállósággal, új ideotípus kialakításával, valamint marker gének felhasználásával foglalkozott. 1972-tõl a Zöldségtermesztési Kutató Intézetben a hazai nemesítõ teamek összefogásával új ökológiai szemléletû stratégiát dolgozott ki a produktivitás növelésére. 1978-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1980-tól a Zöldségtermesztési Kutató Intézetben nemesítési osztályvezetõként dolgozott. Nemesítõi munkája eredménye 15 államilag minõsített fajta. 1992-ben megkapta az MTA Doktora címet. 1994-tõl tanszékvezetõ egyetemi tanárként dolgozik a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, illetve a jogutód, Budapesti Corvinus Egyetem Genetika és Növénynemesítési Tanszékén. Fõ kutatási területei a biogénés abiogén stresszekkel szembeni reakció genetikai vizsgálata, illetve a rezisztencianemesítés. A doktori iskola alapító tagja. Tagja a MAE Agrogenetikai Bizottságnak, a Nemzetközi Kertészettudományi Társaságnak. Az MTA Növénynemesítési Bizottságának 1997-tõl alelnöke, 1999-tõl, pedig elnöke volt. Tagja az I. J. Hort. Sci. folyóirat szerkesztõbizottságának. Innovatív stratégiát dolgozott ki a kertészeti kutatás és oktatás összefogására, a hazai génforrások feltárására. Tudományos munkásságának eredménye 114 publikáció, ebbõl 5 könyv illetve 13 könyvrészlet.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak