Díj

Dr. Tisza Miklós († 2021.09.27)

gépészmérnök, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a képlékeny hidegalakítás, az anyagtudomány és mechanikai technológia terén kifejtett kimagasló kutatási-fejlesztési tevékenységéért, az innovációs technológia transzfert elősegítő szervező munkájáért, a különböző nemzetközi kutatási projektek irányításában vállalt meghatározó szerepéért, a graduális és posztgraduális képzésben, a mérnökgenerációk nevelésében végzett kiemelkedő és példamutató munkájáért kapta.

Debrecenben született 1949-ben. A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 1972-ben szerezte kitüntetéses gépészmérnöki oklevelét. A Miskolci Egyetem Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, tanszékvezető egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora. Közel három évtizede tevékenykedik a felsőoktatás, a műszaki fejlesztés és a tudományos kutatás területén. Szűkebb szakterülete a számítógépes mérnöki módszerek alkalmazása az anyagtudományban és a képlékenyalakításban. Szakmai eredményeit több száz tudományos közleményben, szakcikkekben, rangos nemzetközi konferenciákon tartott előadásokban, egyetemi tankönyvekben és jegyzetekben adta közre. Szakirodalmi munkásságáért OMBKE Nívódíjban és Műszaki Irodalmi Díjban részesült. Az utóbbi évtizedekben több, a Világbank által finanszírozott felsőoktatás-fejlesztési projekt vezetőjeként segítette elő a hazai felsőoktatásban zajló reform-folyamatok megvalósulását. Tudományos kutatómunkája szorosan kapcsolódik ipari-gyakorlati problémák megoldásához is. A hazai ipar számára végzett több, nagyjelentőségű kutatómunka eredményét bevezetett know-how-k, szabadalmak, számos helyen alkalmazott programrendszerek fémjelzik. Az IDDRG Európai regionális elnökhelyettese, az ICTP Scientific Advisory Board tagja, a New York Academy of Sciences, valamint az Európai Képlékenyalakítási Szövetség, az ESAFORM Tudományos Tanácsának, az MTA és a MAB több szakbizottságának tagja.

Munkásságát számos kitüntetéssel is elismerték: legmagasabb kitüntetése a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak