Díj

Dr. Szendrő Péter

mezőgazdasági gépészmérnök, akadémiai doktor, a Szent István Egyetem rektora

Díjat kapott az energiatakarékos zöldtakarmány aprítás és szárítás, a vetőmagelőállítási technológiák, a takarmánybetakarító gépek és technológiák kutatása és fejlesztése, az aprított növényi struktúrák matematikai leírása, a villamos erőterek környezetkárosító és kedvező élettani hatásának vizsgálata, az eltérő dielektromos tulajdonságokon alapuló vetőmagtisztítás elméleti megalapozása és megvalósítása terén elért eredményeiért, a felsőoktatásban kifejtett oktatásszervezési és oktatásfejlesztési munkásságáért.

Budapesten született 1938-ban. Egyetemi tanulmányait mezőgazdasági gépészmérnökként, kitüntetéssel végezte 1963-ban. A mezőgazdasági tudomány kandidátusa, akadémiai doktor. A Géptani Intézet igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár, a Szent István Egyetem rektora. A mezőgazdaság gépesítésének elméleti alapjai c. PhD doktori program és 1996-tól a Megmunkált növényi struktúrák modellezése c. MTA által támogatott egyetemi kutatócsoport vezetője. Kiemelkedő eredményeket ért el az aprított növényi struktúra matematikai leírása, az energiatakarékos zöldtakarmány aprítás és betakarítás, a szecskázott lucerna és kukorica szárítás területén. Nemzetközileg elismert a villamos erőterek környezetkárosító (elektroszmog) és kedvező (biostimuláció) élettani hatásával kapcsolatos kutatásai is. Eddig 342 publikációja jelent meg, 4 önálló szak- ill. tankönyvet, jegyzetet írt, 23 további könyvben társszerző, ezek közül 10 könyvet Ő szerkesztett. Megvalósult szabadalmainak száma 11. Ezen kívül a mérnökképzés korszerüsítése, a tehetséggondozás, az új típusú tudósképzés (PhD), az oktatás- és kutatás-szervezés, valamint a távoktatáson alapuló korszerű oktatástechnológia kérdésköreiben ért el figyelemreméltó eredményeket. Alapító alelnöke (1993-97) majd elnöke (1997-2000) az Országos Doktori és Habilitációs Tanácsnak, a Magyar Akkreditációs Bizottság két szakmai bizottságának, a Felsőoktatási Tudományos Tanács választott tagja. MTA közgyűlési képviselő.

Az Apáczai Csere János-díj, a Pázmány Péter-díj, az MTA Szabadalmi díj tulajdonosa, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetettje, a ZMNE Honoris Causa doktora.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak