Díj

Dr. Szabó Gábor

orvos, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet osztályvezetője

A díjat a magyar tudományos kutatás- és gyógyszerfejlesztés nemzetközi versenyképességét növelő, európai szinvonalú Orvosi Géntechnológiai Részleg megtervezésében és megvalósításában, a térben és időben egyaránt szabályozható transzgenikus technológiák fejlesztésében, a molekuláris biológiai eljárások és a géntechnológia kutatóintézeti meghonosításában, a mesterséges állatmodellek in vivo génmanipulációs technológiával történő előállításában nyújtott meghatározó jellegű innovatív tevékenységéért kapta.

1954-ben született Bóly községben. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte általános orvosi diplomáját 1979-ben. Molekuláris- és sejtbiológiából 1998-ban kapott PhD fokozatot a József Attila Tudományegyetemen. Kutatómunkáját a SZOTE Orvosi Biológiai Intézetében kezdte, 1981-1999 között az MTA SZBK Biokémiai Intézetének munkatársa és csoportvezetõje volt. 1985-1988 között az USA-ban a Princetoni Egyetem Biológiai Intézetének, majd a Roche Molekuláris Biológiai Intézetének posztdoktori ösztöndíjasa, 1990-1991-ig vendégkutatója volt. Jelenleg az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Géntechnológiai és Fejlõdés-Neurobiológiai Osztályának, valamint az Orvosi Géntechnológiai Részlegének a vezetõje. Kutatási területe az idegi mûködés és fejlõdés génszintû szabályozásának vizsgálata. A GABA-szintetizáló enzimeket kódoló gének mûködésének kiderítésében ért el jelentõs eredményeket. A csoportja által kifejlesztett transzgenikus egérmodelleket a világ számos laboratóriumában használják az agymûködés vizsgálatára. Több mint 30 közleménye jelent meg rangos tudományos folyóiratokban. Meghatározó szerepe volt az intézet nemzetközi színvonalú Orvosi Géntechnológiai Részlegének létrehozásában, valamint a transzgenikus technológiák kidolgozásában és a szolgáltatás bevezetésében. 2002-tõl az MTA Orvosi Genetikai Munkabizottságának a tagja és Magyarországot képviseli az EU Biológiai és Orvostudományi Kutatási Infrastruktúra Bizottságában.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak