Díj

Dr. Szabó Gábor

fizikus, a fizikai tudomány doktora, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem Kvantumelektronikai Tanszék egyetemi tanára

A díjat az alkalmazott kutatás, az ipari termékfejlesztés, nevezetesen az ultrarövid fényimpulzusok, a lézeres fotoabláció, a nagyfeloldású fotolitográfia, a kvantumrendszerek optimális szabályozása, a lézerek orvosi-biológiai alkalmazása és a fotoakusztikai spektroszkópia területén elért kimagasló és interdiszciplináris jellegű eredményeiért, áldozatos tudomány- és innovációszervező közéleti tevékenységéért, sikeres felsőoktatási munkásságáért kapta.

Nagykanizsán született 1954-ben. Egyetemi tanulmányait Szegeden a JATE-n végezte, ahol 1978-ban szerzett fizikus diplomát. 1981 és 89 között vendégkutatóként összesen 4,5 évet töltött a göttingeni Max Planck Intézetben, majd 1990 és 96 között vendégprofesszorként 2,5 évet a houstoni Rice Egyetemen. A terawattos lézerek fejlesztésnek témakörébõl írt doktori értekezésével 1993-ban megszerezte a fizikai tudomány doktora címet, egy évvel késõbb a JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki. 2004-ben az MTA levelezõ tagjává, majd 2010-ben rendes tagjává választották. Kutató munkájának központjában a lézerek fejlesztése, valamint optikai módszerek ipari és orvosi alkalmazásainak tanulmányozása áll. 1996- 2000 között, majd 2007-től a Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoportjának vezetője, 1993-1999 között a TTK Doktori Tanácsának elnöke volt. 1998-2000 és 2007-2009 között tagja volt a MAB plénumának. 2000-ben kinevezték az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztési helyettes államtitkárának, amely funkciót 2002 júniusáig töltötte be. 2003-2006-ban a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, illetve az ELFT fõtitkára, 2004 óta az FTT tagja. 2007-ben a Magyar Innovációs Szövetség elnökévé választották. Megalakulása után 2006-ig részt vett az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottságának vezetésében, elõször titkárként majd elnökként. 2010-től a MAB Doktori Bizottságának társelnöke, a MAB Egyetemi Tanári Bizottságának tagja. 2010. júliusától a Szegedi Tudományegyetem rektora.

Munkáját az ELFT Schmid Rezsõ-díjával, az MTA Fizikai Díjával és Akadémiai Díjjal, 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el. 2009-ben Szeged városa Pro Urbe Díjjal tüntette ki. 2010-ben megkapta a Szegedért Alapítvány Szőkefalvi-Nagy Béla-díját.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak