Díj

Dr. Szabó Csaba

általános orvos, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet tudományos tanácsadója

A díjat a merőben új kórélettani mechanizmusok és lehetséges új gyógyszertámadáspontok felismeréséért, az ezen mechanizmusokat befolyásoló gyógyszermolekulák kifejlesztéséért, a magyar szaktudás, nevezetesen a magyar farmakológusok nemzetközi tekintélyének növeléséért, a vérkeringési sokk, a gyulladás és az oxidatív/nitrozatív stressz kutatását célzó laboratóriumok létrehozásáért, kiemelkedő tudományos publikációs és iskolateremtő munkásságáért, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató, nemzetközi szinten elismert „spin-off” cég megalapításáért, sikeres feltalálói tevékenységéért kapta, melyet amerikai és európai szabadalmak sora fémjelez.

1967-ben született Gyõrben. Orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen szerezte. Élettani és gyógyszertani Ph.D. fokozatokkal rendelkezik. 1999 óta az MTA doktora. Kutatói tevékenységét a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézetében kezdte, majd 1992-ben a londoni William Harvey Intézetben folytatta. 1994-ben a Cincinnati Egyetemen létrehozott egy, a vérkeringési sokk, a gyulladás és a nitrozatív stressz témaköreit vizsgáló laboratóriumot. 1999-tõl az általa alapított Inotek nevû gyógyszerkutató cég kutatási igazgatójaként, és a New Jersey Orvosegyetem professzoraként is dolgozik. Emellett 2002 óta a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet tudományos tanácsadója, ahol kutatólaboratóriumot vezet és oktat. Több mint 300 angol nyelvû, lektorált eredeti közleményben számolt be eredményeirõl, amelyekre mintegy 8000 független hivatkozást kapott. A világ farmakológusai között, az Institute for Scientific Indexing hivatkozási listáján, a 25. helyen szerepel. A British Journal of Pharmacology, a Shock, a JPET és a Molecular Medicine szerkesztõbizottsági tagja. Kutatásai gyulladás, szív- és érrendszeri betegségek, és cukorbetegség kialakulásában szerepet játszó új kórélettani mechanizmusok és gyógyszer-támadáspontok felismerésével, valamint az ezeket befolyásoló originális gyógyszermolekulák fejlesztésével kapcsolatosak. Több nemzetközi multicentrikus II és III fázisú klinikai kipróbálást vezet egy általa kifejlesztett poli ADP-ribóz polimeráz gátlóval, szív-és érrendszeri betegségekben. Preklinikai fejlesztést végez további originális molekulákkal (pl. katalitikus antioxidánsok, adenozin receptor ligandok).

2003-ban elnyerte a Brit Farmakológiai Társaság Novartis díját.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak