Díj

Dr. Somlyódy László

mérnök, akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára

A díjat a vízgazdálkodás, a szennyvíztisztítás, a vízminőség-szabályozás és a környezetgazdálkodás területén elért nemzetközileg is elismert kutatási-fejlesztési eredményeiért, a tavak és tározók eutrofizációjának meggátlására kidolgozott és a gyakorlatban is hasznosított eljárásaiért, a vízgazdálkodás körébe tartozó több kritériumú optimalizáláson nyugvó döntéstámogató rendszerek kidolgozásáért, a környezetvédelmi ismeretek magas szinvonalú átadásában, a felsőfokú képzésben, a jövő nemzedék oktatásában vállalt példamutató munkájáért kapta.

Kecskeméten született, 1943-ban. Okleveles gépészmérnök, az MTA rendes tagja, a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete a vízminőségszabályozás, a szennyvíztisztítás, továbbá matematikai modellek és a rendszerelmélet módszereinek alkalmazása. 1980-1982-ben az International Institute on Sytems Analysis (IIASA) kutatója, 1991-1994-ben ugyanitt a vízzel és környezettel foglalkozó program vezetője. Foglalkozott a Balaton eutrofizálódásának szabályozásával, a Kis-Balaton tározóval, a hőszennyezés kérdéseivel (Duna és Tisza), az Erie tóval, Rio de Janeiro szennyvízgazdálkodási tervének kidolgozásával és a Guanabara öböl rehabilitációjával, az éghajlatváltozás lehetséges hatásainak elemzésével, a tápanyagforgalommal a Duna vízgyüjtőn, az EU csatlakozás és a hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdéseivel. Az International Association on Water Quality (IAWQ) alelnöke. Az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja. A Magyar Akkreditációs Bizottság alelnöke. A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. Számos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Több mint 30 országban tartott előadásokat. Négy könyv szerzője, társszerzője. Publikációi 100 felettiek. Az European Environmental Research Organization (EERO) és a Water Academy tagja.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak