Díj

Dr. Sarkadi Balázs

osztályvezető főorvos, akadémikus, az Országos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immunológiai Intézetének kutatási igazgató-helyettese

A díjat a nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenységéért, iskolateremtő kutatási eredményeinek széleskörű nemzetközi publikálásáért, a magyar orvosbiológiai kutatási eredmények ipari hasznosítását segítő közreműködéséért, innovatív vállalkozások alapításáért, nevezetesen a biológiai membránok és membrántranszporterek szerkezetének és működésének vizsgálata, az őssejt kutatás terén elért eredményeiért, a hatékony gyógyszertervezést, a személyre szabott terápia megválasztását biztosító találmányok kidolgozásában vállalt szerepéért kapta.

1948-ban született Budapesten. Orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetemen szerezte 1972-ben, 1980-ban a biológiai tudomány kandidátusa, 1988-ban a biológiai tudomány doktora tudományos fokozatot nyerte el, 2004 óta az MTA levelező tagja. Fő kutatási területe a molekuláris sejtbiológia, a sejtmembránok fehérjéinek, transzport-folyamatainak vizsgálata. Ezen a területen jelentős kutatási eredményeket ért el, nemzetközi folyóiratokban több, mint 120 önálló közleménye, számos áttekintő cikke, ill. könyvfejezete jelent meg. Több, a gazdaságban is hasznosításra került szabadalommal rendelkezik, számos hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési pályázat vezetője. Több, mint 20 szakdolgozó és PhD hallgató eredményes szakmai vezetője volt, jelenleg is öt hallgató dolgozik kutatócsoportjában. Az OGYK kutatási igazgatóhelyettese, az MTA membránbiológiai kutatócsoportjának vezetője, a Semmelweis Egyetem habilitált egyetemi tanára. Elnöke az MTA Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottságának, alelnöke a Magyar Biokémiai Egyesületnek. Tagja több nemzetközi tudományos egyesületnek, alelnöke a Federation of European Biochemical Societies-nek.

Kutató munkája elismeréseként 1995-ben Tankó Béla-díjban, 2003-ban Akadémiai Díjban részesült. 2005 óta tagja az Academia Europeae-nak.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak