Díj

Dr. Monostori László

villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a BME Gépészeti Informatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA SZTAKI tudományos igazgató-helyettese

A díjat a gyártási hierarchia különböző szintjeire jellemző komplexitás, változások és zavarok kezelésére kifejlesztett, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás módszerein alapuló új megoldásaiért; az intelligens gyártórendszerek, digitális vállalatok interdiszciplináris kutatási terén végzett, kiemelkedő nemzetközi elismerést szerzett iskolateremtő kutatásaiért; a fiatal kutatók igényes szakmai munkára nevelése terén elért eredményeiért, valamint hazai és nemzetközi tudomány-szervezői tevékenységéért nyerte el.

1953-ban született Budapesten. Villamosmérnöki oklevelét 1976-ban a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte, melyet további diplomák (fejlesztõ-kutató irányú szakmérnöki, menedzsment) követtek. Az MTA doktora. 1977 óta az MTA SZTAKI munkatársa, 1995-tõl tudományos igazgatóhelyettesi beosztásban. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, a SZTAKI-ba kihelyezett Integrált Gépészeti Inf. Rendszerek–, majd 2002-tõl a Gépészeti Informatika Tanszék alapító tanszékvezetõje. A gyártásautomatizálás, termelésinformatika, mesterséges intelligencia, digitális vállalatok interdiszciplináris kutatása terén elért eredményeit mintegy 260 dolgozatban ismertette. Ismert, független hivatkozásainak száma több mint 600. Nemzetközi elismertségét jelzik elnöki, elnökhelyettesi pozíciói, tagságai nagy presztízsû tudományos szervezetekben, illetve azok bizottságaiban (pl. International Institution for Production Engineering Research, International Federation of Automatic Control, International Society of Applied Intelligence), „associate editori” tisztsége a Computers in Industry, a CIRP Journal of Manufacturing Systems, valamint az IEEE Transactions on Automation Science and Engineering folyóiratokban, tagságai igen jelentõs folyóiratok szerkesztõbizottságaiban (pl. CIRP Annals). Több mint 120 nemzetközi tudományos konferencia szervezõbizottsági tagja, 13 esetben elnöke. Humboldt Ösztöndíjas, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, MTA Közgyûlési Doktor Képviselő.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak