Díj

Dr. Marossy Kálmán

vegyészmérnök, a BorsodChem Rt. tudományos főmunkatársa

A díjat a méréstechnikai találmányok kidolgozása és hasznosításának elősegítése, a műanyagok fizikájának kutatása, a polimer keverékek szerkezetének relaxációs módszerekkel történő vizsgálata és a termékek fejlesztése terén elért eredményeiért, a jövő nemzedék oktatásában vállalt szerepéért kapta.

1949-ben született Fülöpszálláson. Vegyészmérnöki diplomáját majd PhD fokozatát a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. A BorsodChem Rt. tudományos főmunkatársa.Fő kutatási területe a polimer keverékek szerkezetének tanulmányozása relaxációs mód-szerekkel, elsősorban depolarizációs spektroszkópiával. Emellett a műanyagok, különösen a PVC speciális vizsgálati kérdéseivel is foglalkozik. Eredményeit számos tudományos közlemény, szakcikk és szabadalom ismerteti. A hazai és a nemzetközi konferenciák rendszeres előadója. Mint alkalmazott kutató fontosnak tekinti a tudományos eredmények gyakorlati bevezetését. Tapasztalatait a felsőoktatásban is hasznosítja, a Miskolci Egyetem Kohómérnöki Karán anyagmérnök hallgatókat oktat. Tagja a Miskolci és a Debreceni Akadémiai Bizottság szakmai munkabizottságainak, az Európai Műanyagfeldolgozók Szövetsége (EuPC) építőipari bizottságának.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak