Díj

Dr. Magda Sándor

Prof. Dr. Magda Sándor egyetemi tanár, az MTA doktora, a Károly Róbert Főiskola rektora

Az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett, majd a karcagi Felsőfokú Mezőgazdasági Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán 1976-ban fejezte be. Közben 1974-től a boconádi, a tarnamérai MGTSz-ben dolgozott főagronómusként. 1978-ban pedig elkészítette doktori értekezést és még ugyanebben az évben pályázat útján a GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar főiskolai adjunktusa lett.

1981-ben a MTA belföldi aspiránsaként folytatta munkáját. Kandidátusi értekezését 1984-ben védte meg. Ezt követően ismét a Karon dolgozott egyetemi adjunktusi, egyetemi docensi, majd 1987-től igazgatói, 1994-től kisebb megszakítással főigazgatói beosztásban. 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fokozatot szerezte meg, majd a Magyar Köztársaság Elnöke egyetemi tanárrá nevezte ki. 2000-ben a Szent István Egyetem rektorhelyettese. Vezetői munkásságának eredményeként a Parlament 2003. június 17-én gyöngyösi székhelyű Károly Róbert Főiskola létesítéséről döntött. Az oktatási miniszter megbízta a főiskola vezetésével, majd 2004. január 1-jétől a miniszterelnök rektorrá nevezte ki.

Kutatási területe a műszaki fejlesztés humán és anyagi erőforrásai összefüggéseinek feltárása, a munkaerő hatékony foglalkoztatása, a tulajdonosi struktúraváltás hatásának vizsgálata. Tudományos és kutatómunkáját több mint 300 publikáció fémjelzi.

Számos tudományos és szakmai szervezet munkájában tevékenykedik. Többek között a Heves Megyei Agrárkamara, a Nemzeti Agrárenergetikai Szövetség, a Magyar Rektori Konferencia Állami Felsőoktatási Intézmények Bizottságának elnöke, a Nyitrai Egyetem Tudományos Bizottságának, a Gazdálkodás c. folyóirat Szerkesztőbizottságának, a Magyar Agrárkamara Elnökségének tagja.

Szakmai, tudományos és közéleti tevékenységéért több kitüntetést, díjat kapott, többek között: Újhelyi Imre és Trefort Ágoston díj, Nyitrai Agroinstitut Aranyérem, „Heves Megyéért” Kitüntető díj, Köztársasági Elnöki Aranyérem, több tankönyve Nívódíjban részesült, valamint a Pro Civitate Aranygyűrű tulajdonosaként Gyöngyös város díszpolgára.

Sokak biztatására határozta el, hogy párton kívüli országgyűlési képviselőként Gyöngyös és a Mátra sikeréért új feladatokat vállal. Az MSZP jelöltjeként 2002. április 21-én a gyöngyösi választókerületből (Heves megye 3. vk.) jutott be az Országgyűlésbe, ahol két cikluson át tevékenykedett. Az első ciklusban az Agrár és Vidékfejlesztési Munkacsoport vezetője és a Parlament Mezőgazdasági bizottságának elnöke volt, majd a Kutatási és innovációs eseti bizottság elnökeként végezte munkáját.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak