Díj

Dr. Körtvélyessy Gyula

A díjat 1992-ben kapta

Budapesten született, 1944-ben. Okleveles vegyész, okleveles vegyipari műveletek szakmérnöke. A kémiai tudomány kandidátusa. A Szerves Vegyipari Kutató Intézetben 32 évet töltött vegyipari fejlesztéssel. Főbb eredményei: ipari eljárássá fejlesztette a szintetikus juvenil-hormonok hazai szintézisét, megoldott a tamoxifen gyógyszerhatóanyag szintézisben egy fontos izomerizálási lépést. Több üzemi eljárást fejlesztett ki metil-klorid és etil-klorid felhasználásával. 55 szabadalommal és több mint 100 publikációval rendelkezik. Tagja az MTA Vegyi Technológiai és Környezetvédelmi munkabizottságának, a Magyar Kémikusok Egyesületének örökös tiszteletbeli főtitkára és a Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztő Bizottságának tagja. Jelenleg az új vegyi anyag rendelet, a REACH bevezetésében végez szakértői munkát hazai és külföldi vállalatoknak.

Végzettség:

2014: igazságügyi szakértő 2004: akkreditált SQAS közút és tisztító állomás auditor Cefic vizsgával 2002: CEFIC-MAVESZ Chemleg projekt magyar szakértők képzésére, vizsgával 1998: Vezető auditor, Magyar Szabványügyi Testület 1997: Környezeti Menedzsment Rendszer tanfolyam 1995: Lead Assessor, SGS Yearly Int. Certif. Ltd. 1993: Middle Management Course, Vlerick School Voor Management, Ghent, Belgium 1985: A kémiai tudomány kandidátusa, Magyar Tudomány Akadémia 1974: A vegyipari műveletek szakmérnöke, kitüntetéses oklevél, Budapesti Műszaki Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszék 1973: Egyetemi doktor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest 1967: Okleveles vegyész, kitüntetéses oklevél, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest 1962: Vegyipari technikus, kitüntetéses oklevél, Petrik Lajos Vegyipari Technikum

Szakterület:

REACH, CLP és biocid EU rendeletek ismerete és alkalmazása. Környezetvédelmi és kémiai biztonsági előírások, kockázatértékelés. Szerves vegyipari intermedierek, gyógyszerek, növényvédő szerek, műanyagipari segédanyagok és tenzidek előállítási technológiáinak méretnövelése. Ehhez kapcsolódóan a környezetvédelmi, analitikai, gazdaságossági, kereskedelmi problémák megoldása. Gyakorlat a kromatográfiás, titrimetriás, IR és UV spektroszkópiás módszerek kialakításában és eredményeinek alkalmazásában. Vegyipari műveletek és berendezések. 33 éves gyakorlat Minőségirányítási rendszerek kiépítése és felülvizsgálata vegyipari vállalatoknál, 35 éves gyakorlat Környezetvédelmi technológiák kialakítása, fejlesztése, hulladékkezelés, 10 éves gyakorlat Több mint 150 közlemény/előadás és több mint 50 szabadalom szerzője, illetve társszerzője.

Kitüntetések:

2010: MSZT érdemérem Magyar Szabványügyi Testület 2007: Fabinyi Rudolf emlékérem Magyar Kémikusok Egyesülete 1995: Than Károly emlékérem, Magyar Kémikusok Egyesülete 1992: Gábor Dénes díj a műszaki fejlesztési eredményekért 1989: Minisztériumi kitüntetés Kiváló munkáért 1973: Doktori cím, Summa Cum Laude 1966: Második díj az Országos Diákköri Konferencián, Debrecen

Részvétel szervezetekben:

2010-2015: A Richter Gedeon Zrt. Talentum Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2012-2015: az Európai Tartálytisztító Szervezet az EFTCO igazgatóságának tagja 2007-2015: A Magyar Tartálytisztító Szövetség elnöke 2001-től 2005-ig: A Gábor Dénes Díjasok Klubjának elnökségi tagja 1999-től-2007-ig: Választott főtitkár a Magyar Kémikusok Egyesületében. Ezután örökös tiszteletbeli főtitkár 1993-tól: Az Első Vegyi Industria Rt. Felügyelő Bizottságának tagja 1990-től: Tagja az MTA Vegyi Technológiai és Környezetvédelmi Munkabizottságának 1985-től-2007-ig: Tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete Intéző Bizottságának 1985-2017: A Magyar Kémikusok Lapja Szerkesztő Bizottságának tagja, 2007-ig mint szerkesztő 1985-2014: a Magyar Szabványügyi Testület (Hivatal) auditora laboratórium akkreditálás, EBKM irányítási rendszerek felülvizsgálata témakörökben 1970-1990: A Magyar Találmányi Hivatal szabadalmi újdonságvizsgálója 1967-2010: A Szerves Vegyipari Kutató Intézet munkatársa, majd tudományos igazgatója, végül vezérigazgatója

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak