Díj

Dr. Kóczy T. László

villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Széchenyi István Egyetem dékánja, a Magyar Mérnökakadémia tagja

A díjat a műszaki orientáltságú fuzzy rendszerek területén kifejtett iskolateremtő, nemzetközileg is kiemelkedő szinvonalú kutatási-fejlesztési munkájáért, a „Kóczy-féle interpolációs algoritmus”-ként ismert módszer kidolgozásáért, a fuzzy rendszerek oktatását szolgáló tananyag kifejlesztéséért és mind hazai, mind külföldi felsőoktatási intézményekben folytatott sikeres oktatási tevékenységéért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növeléséért kapta.

1952-ben született Budapesten. Villamosmérnöki oklevelét 1975-ben szerezte a BME-n, majd 1976-ban ugyanitt kutató-fejlesztő irányítástechnikai szakmérnöki oklevelet kapott. A műszaki doktori címet 1977-ben szerezte meg. 1989-ben a műszaki tudomány kandidátusa, 1998-ban habilitált doktor (BME) és az MTA doktora lett. 1976-tól a BME Híradástechnikai Elektronika Intézet, majd jogutódja, a Távközlési és Telematikai Tanszék oktatója, 1998-tól egyetemi tanára. 2002-től a Széchenyi István Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki Intézetének is professzora. 1992-től 2001-ig a BME Nemzetközi Oktatási Központjának igazgatóhelyettese, 2002-től az SZE Műszaki Tudományi Kar dékánja. Az 1970-es évek közepétől a fuzzy rendszerek és rokonterületek kutatásával foglalkozik, több, mint 270 publikáció szerzője, ezek között az első magyar nyelvű fuzzy rendszerek monográfiáé. Fontosabb eredményei az I-fuzzy algebrai struktúra kidolgozása, fuzzy képfeldolgozási technikák (többek között a fuzzy Hough-transzformációé), a fuzzy szabályinterpoláció és a hierarchikus interpolatív rendszerek kifejlesztése. 1976 óta távközlési (elsősorban vezérlési és üzemfelügyeleti) algoritmikus kérdésekkel is foglalkozik, az 1980-as években az első magyar nyelvű digitális kapcsolástechnikai jegyzet szerzője. 1990-ben Dalianbe (Kína), 1992-ben Pohangban (Koreai Köztársaság), 1993-1994-ben Tokióban (tanszékvezetőként), majd 1995-1998 között (részidőben) Linzbe, Trentoba majd ismét Tokióba kapott vendégprofesszori meghívásokat; 1996 óta évente Sydneybe, illetve Perthbe, ahol több Australian Research Council kutatási projekt társtémavezetője. 1995-1999 a Nemzetközi Fuzzy Rendszerek Szövetség alelnöke, 1999-2001-ig választott elnöke, 2001-től elnöke. 2002-től az IEEE Neurális Hálózatok Társaság bizottsági elnöke. Számos szakmai folyóirat társszerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja. A Magyar Mérnökakadémia tagja. Számos sikeresen védett doktorandusza közül egyik tanítványa nyerte el 2000-ben a Nemzetközi Gábor Dénes díjat.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak