Díj

Dr. Kocsor András

programtervező matematikus, az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport tudományos főmunkatársa

A díjat a számítógépes beszédjavítás-terápiai és olvasásfejlesztő rendszer kifejlesztése és gyakorlati bevezetése, a hallássérültek beszédképzési terápiája hatékonyságának növelése, az újszerű beszédfelismerő algoritmusok kidolgozása, valamint hazai és nemzetközi publikálása, a beszédtechnológiai kutatóközösség létrehozása, az egyetemi hallgatók TDK Konferenciákra való sikeres felkészítése terén elért eredményeiért kapta.

1971−ben született Gödöllőn. Programtervező matematikus, diplomáját a József Attila Tudományegyetemen szerezte 1995−ben. Matematika- és számítástudományból Ph.D. fokozattal rendelkezik. Jelenleg az MTA−SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport tudományos főmunkatársaként mesterséges intelligencia témakörben végez kutatómunkát. Jelentős eredményei fűződnek a magyar beszédkutatáshoz és a természetes nyelvi feldolgozáshoz, illetve a gépi tanulás Kernel módszereihez. Eddigi kutatási eredményeit több mint száz nemzetközi publikációban összegezte. 1998−tól az SZTE Informatikai Tanszék beszédtechnológiai, majd 2004−től a nyelvtechnológiai csoportjának szakmai vezetője. Számos infokommunikációs technológiához kötődő pályázat projekt- illetve témavezetője. A vezetésével kifejlesztett Beszédmester, beszédterápiai és olvasásfejlesztő rendszer a tanulás és terápia új, számítógéppel segített útját nyitja meg.

Az „Év kiemelkedő fiatal műszaki alkotója díj” (2003), a Pollák−Virág-díj (2003), a Huszty Dénes-emlékdíj (2004), az Akadémiai Ifjúsági Díj (2004, 2005), a HTE Ezüst Jelvény Kitüntetés (2005), a Kemény János-díj (2005), a Mestertanár Aranyérem Kitüntetés (2005) tulajdonosa, Bolyai ösztöndíjas (2005−2007).

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak