Díj

Dr. Kertész Zoltán († 2017. február 26. Szeged)

agrármérnök, genetikus szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Gabonatermesztési Kutató Kht. kutató professzora

Dijat kapott a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a hibridbúza előállítás elvi és megvalósítási lehetőségeinek kutatása, a szelekciós és fajtafenntartási eljárások tökéletesítése, a homogén búzaformák előállítása és fenntartása terén elért eredményeiért, 56 búzafajta előállításában való alkotó részvételéért.

1943. szeptember 14-én született Girincsen. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1968-ban szerzett agrármérnöki diplomát, 1971-ben egyetemi doktori címet. A biológiai tudomány kandidátusa (1983), az MTA doktora (1996), nemzetközileg elismert kutató. A Gabonatermesztési Kutató Intézet, jelenleg (GKKHT) dolgozója, kutató professzor. Főbb kutatási területei: búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése. Hagyományos és modern eljárásokkal, 55 búzafajta (amelyekből 30 szabadalom) előállításában vett részt. Vezető nemesítőként a fajta megálmodója. Fajtáit Magyarországon a búza vetésterület 30%-án termesztik. Nemesítési osztályán 10 kutató dolgozik csoportmunkában, búzanemesítési alapozó és alkalmazott kutatásokon. A Szent István Egyetem és a Szegedi Egyetem oktatója, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár, a Cereal Research Communications nemzetközi folyóirat főszerkesztője, az MTA Növénynemesítési Bizottságának elnöke.

A GKKHT, Kertész Zoltán nemesítő kollektívája innovációs munkásságáért, 1998-ban Magyar Innovációs Nagydíjat kapott. Személyes nemesítői és kutatói munkájáért 1989-ben Akadémiai Díjban, 1997-ben Fleischmann-díjban részesült.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak