Díj

Dr. Hertelendi Ede († 1999.09.03. Debrecen)

„fizikus, az MTA Atommagkutató Intézetének osztályvezetője

A díjat a felszin alatti vizek védelme, a környezet radioaktív szennyezettségének vizsgálata, a stabil és radioaktív környezeti izotópok méréstechnikájának fejlesztése, a béta-sugárzó izotópok aktivi-táskoncentrációjának meghatározása, a nemzetközi szinten elismert pontosságú, alacsony hátterű radiokarbon mérőrendszer ill. az ország egyik legkorszerűbb könnyűelem izotóp-analitikai és nemesgáz laboratóriuma létrehozása és az erre alapozott monitoring rendszer kialakítása terén elért eredményeiért nyerte el.

Szegeden született 1950 szeptember 13. A szegedi József Attila Tudományegyetem fizikus szakán szerezte diplomáját. A fizika tudomány kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézet Föld- és Környezettudományok Osztályának vezetője. Kutatási területe az izotópanalitika, az izotóphidrológia és izotópgeológia, az atomerőművek és radioaktív hulladéktárolók környezeti hatásainak vizsgálata, a radionuklid transzport modellezése. Több környezetvédelemmel és radioaktív hulladékkal, illetve hulladéktárolással kapcsolatos EU programban magyar képviselő és a magyar kutatások vezetője. Kutatócsoportjával tíz éve dolgozik a hazai nukleáris energetika és radioaktív hulladéktárolás környezetvédelmi feladatainak megoldásán, melyhez létrehozta a szükséges laboratóriumi és instrumentális hátteret is. Eredményeit közel száz tudományos közlemény, könyvrészlet és egyetemi jegyzet tanúsítja. Több hazai és nemzetközi tudományos és akadémiai bizottság tagja.

Az MTA Atommagkutató Intézet Interdiszciplináris díjának, Intézeti díjának és a Szádeczky-Kardoss Elemér-díj tulajdonosa.”

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak