Díj

Dr. Henk Tamás

villamosmérnök, PhD., a műszaki tudomány kandidátusa, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék docense

A díjat az adatátviteli modemcsalád fejlesztése, a speciális elektronikus szűrők tervezési módszereinek kidolgozása, az angolszász és magyar szűrőtervezési iskola módszertani ötvözése, a nagysebességű távközlő hálózatok forgalmi modellezése és a teljesítőképesség elemzése, a Nagysebességű Hálózatok Laboratóriumának megalapítása, a PLASMA intelligens szoftver egyetemi prototípusának kidolgozása, a fiatal kutatók igényes szakmai munkára nevelése terén elért eredményeiért kapta.

Budapesten született 1948-ban. Villamosmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Vendégkutató a University College, Dublin egyetemen (1977-79) elektronikus szűrők approximációja témakörében. Kandidátusi fokozatát „Szűrőapproximáció interpolációs eljárásokkal” témakörben védte meg. A Távközlési Kutató Intézet kutatója (1973-1990), ahol az adatátviteli modemcsalád kidolgozását szakértőként irányította, tervezési módszereket dolgozott ki speciális elektronikus szűrőkre, az INTERSPUTNIK rendszer földi csatornaképző berendezés K+F munkáit irányította szakértőként majd tudományos főosztályvezetőként, és tudományos ösztöndíjasok sikeres témavezetője elektronikus szűrők tervezése témakörében. A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék docense (1990- ). A Műszaki Informatika Szakon a “Távközlő hálózatok” alapozó tárgy kidolgozója és előadója, valamint az “Internet és infokommunikációs alkalmazásai” szakirány kidolgozója. Sikeres Ph.D. témavezető információközlő hálózatok témakörében. A Nagysebességű Hálózatok Laboratóriumának (HSN Lab) vezetője, amely kiemelkedő fiatal kutatók igényes szakmai munkára nevelésében. Két hazai szakkönyv, hat szabadalom és 50 nemzetközi bírált tudományos közlemény szerzője illetve társszerzője. Tudományos szervezeti tagsága: MTA Távközlési Rendszerek Bizottsága, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programtanács, International Federation for Information Processing.

A Széchenyi-díj (megosztott) birtokosa.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak