Díj

Dr. Görög Sándor

vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, az MTA rendes tagja, a Richter Gedeon Rt. tudományos szaktanácsadója

A díjat a magyar gyógyszeripari kutató szakemberek nemzetközi tekintélyének növeléséért, a gyógyszeripari innovációban kifejtett kimagasló alkotó tevékenységéért, az ipari gyógyszeranalízis spektroszkópiás és kromatográfiás módszereinek fejlesztése terén elért eredményeiért kapta, melyet társszerzőként kidolgozott több mint 60 szabadalmazott találmány fémjelez.

1933-ban született Szombathelyen. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett vegyész diplomát 1957-ben. Itt doktorált 1959-ben. Azóta a Richter Gedeon RT munkatársa: 1976-1992 Alkalmazott Fizikai-kémiai Kutatólaboratórium, 1986-1992 Szerves Kémiai Kutatási Főosztály vezetője, 1992-1998 kutatási analitikai igazgató, 1999- tudományos tanácsadó. Kutatási területe a gyógyszer-analitika, ezen belül főként szteroid hormonok analitikája és gyógyszerek szennyezésprofil vizsgálata. 1968-ban lett a kémiai tudomány kandidátusa, 1973-ban doktora. A Magyar Tudományos Akadémia 1987-ben levelező, 1995-ben pedig rendes tagjává választotta. 1999 és 2005 között az MTA Kémiai Tudományok Osztálya elnöke. Kb. 160 tudományos publikáció szerzője, 11 könyv szerzője ill. szerkesztője. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem c. egyetemi tanára. Rendszeresen oktat itt és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, valamint külföldi egyetemeken. Különböző tisztségeket viselt és visel a Magyar Gyógyszerészeti Társaságban, a Magyar Kémikusok Egyesületében és több nemzetközi tudományos társaságban. Két nemzetközi tudományos folyóirat (Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Trends in Analytical Chemistry szerkeszője. 1988 és 2000 között az Acta Pharmaceutica Hungarica főszerkesztője volt.

Széchenyi-díjas (1997); a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2007), Pharmaceutical and Biomedical Analysis (Firenze, 2004), Societas Pharmaceutica Hungarica, Schulek Elemér-, Than Károly-, Szebellédy László-, Kazay Endre-, Koritsánszky Ottó- és Markusovszky Lajos-emlékérmek birtokosa.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak