Díj

Dr. Friedler Ferenc

Matematikus, a Pannon Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Műszaki Informatikai Kar dékánja

A díjat a nemlineáris hálózatok szintézise, az operációkutatás, az ipari folyamatok optimalizálását célzó, tudományos megalapozású, innovatív kutatási-fejlesztési eredményeiért, interdiszciplináris szemléletmóddal kidolgozott modelljeiért nyerte el, melyet széles körben alkalmaztak az energiaszolgáltató rendszerek működtetésének, a kémiai reakciók, a metabolikus hálózatok tervezésének optimalizálására. Sikeres tudományszervező tevékenységet folytat, a hazai informatikai oktatásban áldozatos munkát végez, melynek során az elméleti eredmények és a gyakorlati tudás egyesítésével járul hozzá az innovatív szemléletmód erősítéséhez.

1953-ban született Veszprémben, 1977-ben matematikus diplomát szerzett a JATE-n. Kémiai tudományok kandidátusa 1990-ben, doktora 1995-ben. A Pannon Egyetemen egyetemi tanár, alapítása óta dékánja a Műszaki Informatikai Karnak (2003) és vezetője az Informatikai Tudományok Doktori Iskolának (2000). Az MTA VEAB tudományos titkára (1996-2002), majd alelnöke (2002-2008). Hosszabb időt töltött az Egyesült Államokban, európai egyetemek vendégprofesszora. Kutatási területe a műszaki rendszerek információs folyamatainak matematikai modellezése és optimalizálása. Az irányításával kidolgozott P-gráf módszertan egységes matematikai leírását adja hálózatszintézis feladatok fontos osztályaira az elemi reakciók szintézisétől a folyamathálózatok szintéziséig. Száznál több nemzetközi cikkben publikált eredményei a McGraw-Hill kiadó tankönyvének egy fejezeteként az Egyesült Államokban a vegyészmérnök oktatás részévé vált. Nyolc hazai és két külföldi tanítványa szerzett PhD fokozatot. Középiskolai tanárokkal alapította meg az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát. Díjak: Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, Kalmár-díj, Polinszky-díj, Neumann-díj, Szilárd Leó Ösztöndíj.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak