Díj

Dr. Fésüs László

orvos, biokémikus, akadémikus, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem volt rektora

A díjat a sejt és molekuláris biológia, nevezetesen az immunrendszer és a véralvadás kapcsolatának vizsgálata, a természetes sejthalál molekuláris mechanizmusának megismerése, a fehérje keresztkötő enzimek szerepének feltárása terén nyújtott kimagasló tudományos, kutatói és oktatói tevékenységéért, az európai sejthalál kutatási programok magas szintű koordinálásáért, tudományos iskolateremtő munkásságáért kapta.

1947-ben született Hernádnémetiben. Orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte 1972-ben. Az orvostudomány kandidátusa (1978), a biológiai tudomány doktora (1988), az MTA levelező (1998), majd rendes tagja (2004). Több évig (1976-77, 1983-85) vendégkutató az USA-ban, a Houstoni és a Római Egyetem vendégprofesszora. A Debreceni Egyetem Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az integrált egyetem alapításakor annak első, majd 2007-2010 között újra rektora, 2001-2007 között az Orvos-és Egészségtudományi Centrum elnöke. A Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke (2004-2007). Kutatási témája a természetes sejthalál molekuláris mechanizmusa és a transzglutaminázok diagnosztikus és terápiás hasznosítása. Eredményeit több mint 150 cikkben publikálta, azok impakt faktorainak összege több mint 500 és közel 5000 hivatkozás történt rájuk, 11 szabadalom létrehozásában vett részt. Tudományos fokozatot szerzett 14 tanítványa. A Debreceni Egyetem “GenomNanotech” Regionális Egyetemi Tudásközpont és Technológia Transzfer program irányítója (2005-2010). A Magyar Biokémiai Egyesület elnöke (2005-). Az MTA Tudományetikai Bizottság elnöke (2008-2011), az európai akadémiák Tudományetikai Bizottságának tagja.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak