Díj

Dömölki Bálint

matematikus-informatikus, az IQSYS Informatikai Rt. igazgatótanácsának tagja, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tiszteletbeli elnöke

A díjat a szoftver objektumok formális leírásának megalapozásában, az objektum orientált programozás meghonosításában, oktatásában és elterjesztésében vállalt meghatározó szerepéért, a magyar szoftverfejlesztésben nyújtott iskolateremtő munkásságáért, a magyar informatikai stratégiák innovatív kidolgozásáért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növeléséért kapta.

Budapesten született 1935 - ben. Az ELTE matematika szakán szerzett diplomát 1957 - ben. Kandidátusi értekezését, melynek témája a formális nyelvek szintaktikus elemzése volt, a Moszkvai Állami Egyetemen védte meg 1966 - ban. 1957 - től az MTA Kibernetikai Kutató Csoportjánál résztvett az első magyarországi számítógép létrehozásában. 1965 és 1990 között vezető állásokat töltött be az INFELOR, SZÁMKI majd SZKI szoftver fejlesztő részlegeiben. 1990 - ben munkatársaival együtt megalapította az IQSOFT céget, melynek 1997 - ig ügyvezető igazgatója majd 2003 - ig igazgatósági elnöke volt. Jelenleg az IQSYS Informatikai Rt. igazgatósági tagja. A kilencvenes évek közepétől aktívan közreműködik a hazai informatikai stratégiai tervek kidolgozásában, több ezzel foglalkozó tanulmány szerkesztője. Több MTA bizottság tagja, 1999 óta az Informatikai Érdekegyeztető Fórum alelnöke. A NJSZT (Neumann János Számítástechnikai Társaság) alapító tagja (1968), majd 1985 és 1990 között elnöke, 1994 óta pedig tiszteletbeli elnöke. A hatvanas évek óta vesz részt az IFIP (International Federation of Information Processing) munkájában. Az EU keretében projektekben (ESATT - INDIS, RuralWins, Fistera), pályázatok értékelésében (Copernicus, IST, Growth) és programok auditálásában (ACCORD, TDQM) is közreműködött.

Munkáját Akadémiai díj, Neumann-díj, MTESZ díj, 1988-ban (megosztott) Állami Díj és 2003-ban „Neumann János-díj az Információs Társadalomért” kitüntetésekkel ismerték el.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak