Díj

Dr. Bitó János († 2022.12.04.)

matematika-fizika szakos tanár, a Robottechnikai és Automati-zálási Központ igazgatója

A díjat a hazai robottechnikai, a soft computing technikákon alapuló új vezérlési módszerek kutatása, az optoelektronikai érzékelők, az optikai jelfeldolgozás, az információs technológiák fejlesztése, a robotvezérlési stratégiák fizikai és matematikai alapjainak kidolgozása terén elért eredményeiért és e témakörökben kifejtett oktatói tevékenységéért kapta.

Szegeden született 1936-ban. A „József Attila” Egyetem természettudományi karán, matematika-fizika szakon szerezte diplomáját, a műszaki tudomány doktora, az ELTE címzetes egyetemi tanára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és az Óbudai Egyetem professzor emeritusza. A kutatás, fejlesztés, felsőfokú oktatás elkötelezettje, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter informatikai főtanácsadója, a hazai robottechnikai kutatások és alkalmazások nemzetközi szinten is elismert szakértője. Szakterülete az elektron és plazmafizika, az optoelektronikai érzékelők, az optikai jelfeldolgozás fejlesztése, a robotvezérlési stratégiák fizikai és matematikai alapjainak kidolgozása, a soft computing technikákon alapuló új vezérlési módszerek kutatása, az információs technológia. Eredményeit több mint 250 tudományos közlemény, szakcikk, továbbá egyetemi jegyzetek és több tudományos ismeretterjesztő könyv ismerteti. Tagja az MTA több szakmai bizottságának, tagja és tisztségviselője több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak