Díj

Dr. Bárczy Pál

A díjat 1992-ben kapta

Budapesten született, 1941-ben. Okleveles kohómérnök. A műszaki tudomány kandidátusa, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete az anyagvizsgálat, a vas- és fémötvözetek, a röntgen diffrakciós vizsgálatok. Kutatási területe: a gyémántgúlás keménységmérés terheléstől független mérőszámrendszer kialakítása; a korróziós termékek fázisanalízise, a martenzites acél oldott karbontartalmának mérése, az öntött szilárd oldások szerkezetének, továbbá az alumínium alapú szilárd oldatokban lejátszódó kiválási folyamatok, olvadékok eutektikus dermedése gravitációs, vagy gravitációmentes térben való vizsgálata; mikro- és makrogravitációs kísérletek, rendszerek, továbbá eszközök tervezése óriás centrifugában, ejtőtornyokban, űrállomásokon, Al-Ni eutektikus kristályosítási kísérletekkel összefüggésben; sokzónás univerzális űrkemence megtervezésének, megépítésének irányítása, orosz és amerikai (NASA) űrkutatási szervezetek megbízása alapján. Az Interkozmosz keretén belül a kristályosodás folyamatait és berendezéseit kutató team vezetője, az American Society of Materials magyarországi részlegének elnöke, MAB anyagtudományi bizottság elnöke, irányítja a Magyar Asztronautikai Társaság miskolci szervezetét. Tulajdonosa a Forró Albert-díjnak és a Signum Aureum Universitate kitüntetésnek.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak