Díj

Bolyky János

villamosmérnök, mérnök-közgazdász, a Covent Tőke Befektető Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség alapító főtitkára, 2008-tól alelnöke

A díjat a kutatás-fejlesztési tevékenység finanszírozási kérdéseinek vizsgálata és a finanszírozási módszerek kidolgozása, az ipari K+F intézetek reorganizációja, az Ózdi Ipari Park létrehozása, az innovációs projektek befogadása és megvalósítása terén folytatott magasszintű szervezési, vezetési és irányítási tevékenységéért, a hazai innovációs kultúra kialakításában betöltött szerepéért nyerte el.

Bolyky János Antal okleveles villamosmérnök, mérnök-közgazdász, Ózdon született 1950-ben. 1973-1983-ig az MTA Központi Fizikai Kutató Intézet kutatómérnökeként jelentős eredményeket ért el számítógéppel segített EKG differenciál-diagnosztikai rendszerek fejlesztése, valamint a sokcsatornás analóg- és digitális méréstechnika és jelfeldolgozás területén. Eredményeit több, az iparban sorozatban gyártott készülékben hasznosították és az MTA Jánossy-díjával ismerték el.

1984-1997-ig a kutatás-fejlesztés és az innováció-finanszírozás új intézményrendszere, valamint a piacközeli stádiumban lévő eredeti magyar fejlesztési eredmények és innovációk nem hitelkonstrukcióban történő finanszírozása létrehozásának egyik úttörőjeként meghatározó módon járult hozzá Magyarország első fejlesztési célú szakosított pénzintézete, a Technova Ipari Fejlesztési Bank Rt. (ügyvezető igazgató, alapító) és első kockázati tőke társasága, az Ipari Kockázati Tőke Kft. (ügyvezető igazgató, alapító) megalapításához és működtetéséhez. Munkájáért Pro Inventore díjat kapott.

1998-tól a COVENT Tőke Befektető Zrt. vezérigazgatójaként elsősorban vállalati reorganizációval, új vállalkozások létrehozásával és rehabilitációs ipari parkok fejlesztésével foglalkozik. Vezetésével és alapításával többek között létrehozták az ózdi kohászat volt törzsgyári területén az Ózdi Ipari Park Kft.-t, a nagyegyházi volt eocén bányaüzem területén a Bicske-M1 Ipari Park és Logisztikai Központ Kft.-t, a Gerecse-hegység világviszonylatban is kiemelkedő minőségű karsztvizének hasznosítására pedig a VIVIEN Ásványvíz és Üdítőital Zrt.-t. Munkásságáért Ózd Városért kitüntetést és Gábor Dénes-díjat kapott.

Bolyky János Antal munkássága életútja során folyamatosan az innováció és a műszaki fejlesztés finanszírozásához kapcsolódott. Szakértőként részt vett az ipari kutató intézethálózat reorganizációjában és a kockázati tőke törvény megalkotásában. Több gazdasági társaság igazgatóságában és felügyelő bizottságában töltött be vezető tisztségeket (pl. Medicor Holding Rt., Mammut Üzletház Rt.). Széles körben végez társadalmi tevékenységet, a Magyar Innovációs Szövetségnek 1990-ben történt alapítása óta 2008-ig főtitkára, jelenleg alelnöke. Számos közhasznú szervezet és kezdeményezés egyik alapítója, ilyen többek között a Magyar Innovációs Alapítvány – kuratóriumi tag, az Innostart Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Alapítvány – kuratóriumi tag, az Ipari Parkok Egyesülete, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, a Technika Alapítvány – kuratóriumi tag és a Debreceni Tudományos Műszaki Park Kft. Elindítása óta tagja és támogatója az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny zsűrijének, a Kármán Tódor-díj Bizottságnak és 1990-től a Külföldi Szabadalmaztatást Támogató Bizottságnak. 2006-ban Magyar Gazdaságért Díjat kapott.

Összeállítója és szerkesztője Paál Zoltán Arvisura-Igazszólás I-II. c. örökbecsű művének, melynek 1998-as, Püski Kiadónál történt megjelenését is támogatta. Az Ózd főterén felállított Palóc-Vasvár Írottkő adományozója.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak