Díj

2023.11. Üdvözlök mindenkit a LinkedIn Oldalunkon!

Mint a Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület (GDKE) elnöke, örömmel jelentem be új jelenlétünket, a LinkedIn-en. A GDKE egy olyan egyedülálló közösség, amely a magyar tudományos, műszaki és innovációs területek kiemelkedő személyiségeit tömöríti.

Célunk, hogy összekössük az oktatást, tudományt és az innovációt, elősegítve ezzel Magyarország fejlődését. Hiszünk abban, hogy a Gábor Dénes-díjazottak közösségeként kiemelt szerepet játszhatunk az ország, és a világ innovációs ökoszisztémájának formálásában.

Kövessék oldalunkat, hogy naprakészek legyenek a GDKE tevékenységeiről, rendezvényeiről és az általunk támogatott kezdeményezésekről. Alakítsuk együtt az oktatást, a tudományt és az innovációt egy szebb jövő érdekében!

Üdvözlettel, Szigeti Krisztián

2023.11. 🌟 Új Lehetőség a Tudományos Közösségünk Számára! 🌟

A NaTE - Nők a Tudományban Egyesülettel való együttműködésünk keretében lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül támogassuk és inspiráljuk a középiskolás lányokat, felfedve számukra a tudomány és technológia világát.

Ez a projekt lehetőséget ad tagjainknak, hogy megmutassák munkahelyeiket, kutatási és oktatási tevékenységeiket 8-12 fős diákcsoportok számára. Egyes tagtársaink már korábban is fogadtak diákokat, bemutatva nekik a tudományos munka mindennapjait.

🤝 Amennyiben szeretne csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez és bemutatni kutatómunkáját, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A projekt 2024 januárjában indul el, és minden érdeklődő tagunk bevonásával dolgozunk azon, hogy ezt az inspiráló és értékes programot megvalósítsuk.

2023. november 30., csütörtök, 17:00

„Egy Nobel-díjhoz vezető út: Krausz Ferenc és az attoszekundumos lézerimpulzusok”

Óbudai Egyetem, F09 terem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.)

Szipőcs Róbert - „Az izolált attoszekundumos fényimpulzusok előállítását megalapozó lézerfizikai fejlesztések a 90-es évek közepén”

Az időfelbontásos mérésekre alkalmas, izolált attoszekundumos lézerimpulzusok előállítását egy közel egy évtizedes lézertechnológiai fejlesztés előzte meg a Bécsi Műszaki Egyetemen, Krausz Ferenc szakmai vezetésével, amelyben mások mellett mi, Magyarországon dolgozó kutatók is eredményesen közreműködtünk. Előadásomban beszélni fogok a fejlesztés fontosabb mérföldköveiről, mint például a diszperziókompenzálásra kifejlesztett lézertükrökről, a fázisstabilizált, tükörkompenzált lézeroszcillátorokról, lézererősítőkről, melyeknek kimenetén a közeli infravörös tartományban előállított 5 femtoszekundumos lézerimpulzusok felhasználásával lehetett további nemlineáris folyamatok révén előállítani a Nobel-díj méltatásában is szereplő, izolált, attoszekundumos lézerimpulzusokat.

Dombi Péter - „Krausz Ferenc, az elektronok Nobel-díjas lesifotósa”

A 2023-as fizikai Nobel-díjat az attoszekundumos fényimpulzusok előállításáért és elektronok ultragyors dinamikájának vizsgálatáért ítélték oda Krausz Ferenc magyar fizikusnak. Az előadás bemutatja, hogy miért különleges az ilyen fény és hogy hogyan lehet a csúcstechnológiás lézerfény-forrásokat a természet leggyorsabb folyamatainak vizsgálatára felhasználni.

Csatlakozzon hozzánk egy izgalmas estén, ahol bepillantást nyerhet a lézerfizika és az attoszekundumos impulzusok forradalmi világába.

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék felénk november 29-ig gabor.denes.klub@gmail.com e-mail címen!

2023.11. NaTE együttműködés

A NaTE - Nők a Tudományban Egyesület (Katalin Balazsi, PhD.) és a Gábor Dénes-díjasok Klub Egyesület (Krisztián Szigeti) közös célja, hogy megmutassa a fiataloknak természettudományok szépségeit.

A legutóbbi találkozónk során arra kerestük a választ, hogyan tudjuk a legjobban bemutatni a lehetséges mérnöki és tudományos munkaköröket, a fiatal lányoknak, ösztönözve őket, hogy kövessék saját álmaikat.

Tartsatok velünk ahogy további lépéseket megtesszük ezen közös cél elérése érdekében!

2023. október 11. Dr. Szigeti Krisztián elnök üdvözlő levele a tagoknak

Kedves Gábor Dénes-díjas Klubtársak!

Pár napja leköszönő elnökünk Dr. Darvas Ferenc leveléből már értesültek, hogy 2023. október 5-én a Gábor Dénes-díjasok közül tizennégyen, – akik korábban is a GDD Klub aktív tagjai voltak –, úgy döntöttek, hogy megerősítik a klub informális létét és egyesületi formába szerveződnek.

Dr. Darvas Ferenc hosszú ideig szolgálta a klubot elnökként, munkáját és anyagi hozzájárulását ezúton is köszönjük!

Az egyesület a „Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület” (röviden: GDKE) nevet viseli. Az egyesület elnökeként – az Elnökség nevében is – szeretném üdvözölni, köszönteni Önöket! A klub célja, korábban is az volt, hogy elősegítse – elsősorban – a Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek közösségi életét. Támogassa a tagokat abban, hogy válaszokat fogalmazzanak meg a hazai társadalom, a világ műszaki és társadalmi kihívásaira, hozzájáruljon az innováció és az oktatás fejlesztéséhez, tapasztalataival és anyagi eszközeivel segítse a fiatalokat, a jövő nemzedékét. Az egyesület megalakulása nem jelent radikális változást a klub életében, hanem inkább egy szervezeti formalizlást, amely lehetővé teszi, hogy még hatékonyabban támogathassuk a közösséget.

A megalakult egyesület céljai továbbra is követik a klub hagyományait, céljait és elkötelezettek azok megőrzése mellett, hogy hozzájáruljanak a közösség fejlődéséhez és erősítéséhez. Világunk folyamatosan jelentős változások előtt áll; az európai innováció – az amerikai, kínai mellett – lemaradóban van. A most átalakuló szervezetünk kezében azonban, olyan informális hálózati szinergia rejlik, amelyet ezen folyamatok ellensúlyozására, a magyar tudományos-, innovációs élet javítására ki kell tudnunk használni.

Célunk, hogy az új formában egy – a korábbinál hatékonyabban működő – az innovációt, oktatást támogató, szervező egyesületté váljunk. Ennek elősegítésére jövő évben új tematikus programokat tervezünk, amelyekben minden érintett tag részvételére tisztelettel számítunk. A kitűzött céljaink elérése érdekében szeretnénk szoros együttműködést kialakítani a magyar egyetemekkel, tudományos-, oktatási és innovációs műhelyekkel, hivatalos szervekkel és az ipari-, gazdasági szereplőkkel is. Továbbá, a díjat kiadó Novofer Alapítvánnyal megerősítjük az eddig is fennálló jó kapcsolatot, annak érdekében, hogy még hatékonyabban támogathassuk a tehetséges fiatalokat és elősegíthessük az innováció és az oktatás fejlesztését.

Minden tag ötleteit, új kezdeményezésekre irányuló gondolatait szívesen várjuk és ha lehetőségeink engedik akkor meg is valósítjuk őket. Bízunk benne, hogy az új egyesület keretében egy aktív és jól működő közösséget tudunk létrehozni! Az egyesület bejegyzése folyamatban van, amint a jogi eljárás befejeződött minden érintettet értesítünk, de addig is tisztelettel szeretnénk kérni a díjazottakat, hogy majd hivatalosan is csatlakozzon hozzánk és támogasson bennünket a fenti célok elérésében.

2023. október 11. Elnökség nevében, baráti üdvözlettel:

Dr. Szigeti Krisztián elnök Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület

Gyászjelentés

2023. október 08.

Megrendülve értesültünk, hogy klubtársunk professzor Csernátony Zoltán, a Debreceni Egyetem tanára, a Klinikai Központ Ortopédiai Klinika igazgatója, életének 64. évében, 2023. október 08-án elhunyt. Zoltán 1959-ben született Debrecenben, általános orvosi diplomáját 1985-ben, ortopéd sebészi szakképesítését 1990-ben kapta meg a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1993-ban Párizsban Diplôme d’Etudes Approfondies en Biomécanique et Biomatériaux címet, 1999-ben a Debreceni Egyetemen PhD fokozatot szerzett, ahol 2003-ban habilitált. 1987-től a debreceni Ortopédiai Klinika sebésze, 2003-tól a klinika igazgatója. A Magyar Biomechanikai Társaság elnöke, a Biomechanica Hungarica tudományos folyóirat alapító főszerkesztője. 150 tudományos közlemény szerzője, 12 szabadalom tulajdonosa. Fő kutatási és fejlesztési területe a mozgásszervi sebészethez kapcsolódik. Saját implantátum készletet fejlesztett ki a gerincdeformitások műtéti kezelésére, speciális csípő- és térdízületi protéziseket tervezett a komplikált protéziscserékhez, új elven működő gerincsebészeti műtőasztalt, műtői satupadot, csontdarálót, önpozicionáló műtőlámpát, halo húzatáshoz adaptált kerekesszéket, valamint térdmozgató készüléket tervezett. Az általa alapított és vezetett Biomechanikai Laboratórium országos elismertséget szerzett mind a mechanikai vizsgálatok, mind a gyors prototípus technológia orvosi alkalmazása területén.

A Gábor Dénes-díjat 2013-ban, a több évtizedes, kiemelkedő színvonalú kutatás és orvosi eszközfejlesztési tevékenységéért, különösen az új gerinc-implantátum rendszer, az új elven működő gerincsebészeti műtőasztal, térdtornáztató készülék, az új koncepción alapuló re-operációs moduláris csípőízületi vápa, az alsó végtagi tehermentesítést betanító és kontrolláló segédeszköz, az önpozicionáló műtőlámpa kidolgozása és bevezetése terén nyújtott alkotó munkájáért, a tudományos-szakmai közéletben vállalt szerepéért kapta.

2023. október 05.

Dr. Darvas Ferenc leköszönő elnök levele a tagoknak

Kedves Klubtársak!

A Gábor Dénes Díjat a Novofer Alapítvány 1989-ben alapította a kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése, az innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerése érdekében.

A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek 1997. március 22-én, Göböljáráson megalapították a Gábor Dénes-díjasok Klubját azzal a céllal, hogy a magyar műszaki értelmiség kiemelkedő tagjainak közösségi életét elősegítsék, a hazai társadalom és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira válaszokat fogalmazzanak meg saját maguk és a közvélemény számára. Ma már a Klub 272 tagot számlál idehaza és külföldön, sőt – néhány napja – egy Nobel-díjas tagja is van, Dr. Krausz Ferenc személyében.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az elmúlt 17 évben elnökként szolgálhattam a Klubot. Külön köszönet illeti a rendszeresen megújuló Intéző Bizottság tagjait és Klubtitkárokat, akik az évek során áldozatos munkájukkal segítették munkámat.

Az utóbbi két esztendőben a Klub által létrehozott Klubest-sorozat mára jelentős érdeklődést vívott ki. A Klub célkitűzéseit megvalósító programok és a Klub számos műszaki vagy éppen társadalmi fontosságú területet támogató tevékenysége olyan értéket képvisel, hogy a Klub Intéző Bizottsága és néhány elkötelezett Klubtag úgy döntött egyesületet alapít az értékek megőrzésére és továbbfejlesztésére „Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület” néven.

Az alakuló ülés a tegnapi nap, 2023. október 05-én megtartásra került. A megjelentek az Egyesület elnökének Dr. Szigeti Krisztiánt* választották, akinek rövid bemutatását alább küldöm. Dr. Ilinyi János az alelnöki tisztséget tölti be, az Elnökségi tagok: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Zárda Sarolta. Főtitkár Ács Tünde Fatima, a Tanácsadó Testület tagjai pedig: Dr. Dömölki Bálint, Dr. Friedler Ferenc és jómagam, aki egyben a tiszteletbeli elnökként segítem a továbbiakban a Klub munkáját.

Az Egyesület céljainak, lehetőségeinek ismertetésére hamarosan egy további körlevélben keressük meg a Klub tagjait.

Leköszönő elnökként ezúton szeretnék köszönetet mondani az elmúlt 17 esztendőben tevékenykedő illetőleg a tegnapi napig működő Intéző Bizottság tagjainak és a Titkárnak, akik fáradhatatlan kitartással járultak hozzá a Klub közösségi életének biztosításához, és akiknek köszönhetően a Klub élő szervezetként folyamatosan fejlődött, majd megtette az egyesületté válás fontos lépését.

A Klub eredményeihez nagyban hozzájárultak rendezvényeink hazai és külföldi vendégelőadói érdekfeszítő előadásaikkal, ezúton fejezem ki számukra köszönetemet. Egyúttal köszönöm a Klubtagok lelkes részvételét a rendezvényeken, a rendezvények színvonalát megemelő kérdéseiket, a tisztánlátást elősegítő vitákat.

Külön köszönet illeti az Óbudai Egyetem, az MTA TTK és a Budapesti Műszaki Egyetem vezetését, akik helyszínt biztosítottak a Klub rendezvényeihez.

Nagyon nagyra értékelem és külön kiemelem a Novofer Alapítvány munkáját. Évről évre gondoskodnak a díj életben tartásáról, a jelölési procedúra, a jelölések kiértékelése és szavazás, a díjátadó ünnepség kimagasló színvonalon történő megszervezéséről. Alapítójuk, Jamrik Péter Elnök úr pedig tanácsokkal és előadással is hozzájárult a Klub tevékenységéhez.

Köszönöm a Gábor Dénes-díjasok Klubjának az elmúlt szép éveket és kívánok sok sikert az új Elnöknek és Elnökségnek!

Budapest, 2023. október 6.

Baráti üdvözlettel: Dr. Darvas Ferenc

Gyászjelentés

2023. április 11.

Szomorúan kaptuk hírül, hogy 2023. április 11-én hajnalban, 88 éves korában elhunyt Dr. Horváth Mátyás Gábor Dénes-díjas gépészmérnök, a műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem egykori tanszékvezető egyetemi tanára volt.

Mátyás 1995-ben kapott Gábor Dénes-díjat.

„Főbb kutatási eredményei a gépgyártástechnológia, a gyártásautomatizálás területén születtek, melyeket 140, hazai és külföldi, különböző szakmai folyóiratokban megjelent publikációban és konferenciákon ismertetett. Három szakkönyv társszerzője. Nevéhez fűződik az ultraprecíziós forgácsolás technológiájában, a mesterséges intelligencia gépészeti alkalmazásában elért jelentős hazai fejlesztési eredmény. Az OMFB Tanács tagja, a GTE szakosztályainak tisztségviselője, IFAC és CIRP bizottságok tagja, több külföldi egyetem díszdoktora. Állami Díjas, a Pattantyús Ábrahám Géza Díj tulajdonosa.”

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak