Díj

Gyászjelentés

2022. augusztus 23.

Elhunyt Török Imre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott gazdasági és műszaki főigazgatója

1940-ben Hajdúnánáson született. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően, 1964-től az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen, majd az ÉKME és a BME egyesülése után a Budapesti Műszaki Egyetemen – 2000 óta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – tanársegéd, aspiráns, adjunktus 1984-ig. 1984-ben címzetes egyetemi docensi címet kap. 1984 és 1988 között a Művelődési Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztály vezetője.

1988-ban a BME műszaki és gazdasági főigazgatójának nevezik ki, mely tisztséget 2004-ig – nyugállományba vonulásáig – tölti be.

Főigazgatói munkássága idején, az Egyetemen jelentős felújítások valósultak meg. Korszerűsödött az egyetemi kutatás-fejlesztési és ipari megbízási feladatokkal kapcsolatos gazdálkodási szabályzat, szakmai irányításával megvalósult az egyetemi pénzügyi, gazdálkodási tevékenységet támogató egységes informatikai gazdálkodási rendszer. Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy – a Világkiállítás meghiúsulását követően – a BME jelentős szerephez jutott a lágymányosi Infopark megvalósításában, melynek eredményeként – egyebek mellett - 1998-ban átadásra került a teljesen felszerelt, informatikai eszközökkel ellátott, korszerű BME Informatikai épület.

Mindennapi főigazgatói feladatai mellett, a felsőoktatás működtetési és finanszírozási kérdéseivel is behatóan foglalkozott, melynek eredményeként több szakmai publikációja is megjelent: A költségvetési szervek gazdálkodása; Ki fizessen a diplomáért; Finanszírozás a felsőoktatásban; A felsőoktatás fejlesztése.

A felsőoktatási intézmények működtetése, gazdálkodása korszerűsítésében kifejtett, eredményes tevékenysége országos elismerése is szerepet játszott abban, hogy 1991-től hosszú éveken keresztül az Egyetemi Gazdasági Főigazgatói Kollégium elnöke volt.

Munkája elismeréseként számos állami kitüntetésben részesült: Munkaérdemrend ezüst fokozat (1970, 1981), Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1970, 1977), A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1994), Trefort Ágoston-Díj (2002), Gábor Dénes Díj (2003).

Akik együttműködhettek vele megőrzik emlékezetükben következetességét, őszinteségét, munkabírását, segítőkészségét és kiemelkedő egyetemi munkásságát.

2022. május 12.

Két év kihagyás után, 2022. május 12-én átadták a 2020 és 2021 évi Gábor Dénes Díjakat.

2020 évi Gábor Dénes-díjak:

 • Dr. Kacskovics Imre
 • Keserű György Miklós
 • Dr. Kruppa József
 • Dr. Dunai László
 • Dr. Fekete Andrea
 • Dr. Maurovich Horvát Pál

Gábor Dénes Életmű Díj

 • Dr. Petz Ernő

2021 évi Gábor Dénes-díjak

 • Dr. Németh Géza
 • Dr. Kiss Rita Mária
 • Dr. Váncza József
 • Dr. Hebling János
 • Dr. Zsoldos Ibolya

In memoriam Gábor Dénes elismerés:

 • Ács Tünde Fatima (2020)
 • Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda (2021)

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj:

Bozsoki Fruzsina, Schäffer Ádám

2022. március 15. Kitüntetések

Március 15-én két tagtársunk;

Harsányi Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a mikroelektronikai technológiák minőségi paramétereinek javítása, a környezetvédelmi és orvosbiológiai érzékelők, valamint a megbízható elektronikai kötési eljárások kutatása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, továbbá példaértékű kutatói-oktatói és kutatásszervezői munkája elismeréseként;

és

Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a gyógyszerkémia és a kémiai biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként;

Széchenyi-díjban részesült.

A klub vezetőségének nevében ezúton is szívből gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak