Díj

Előadás a Nanotechnológia témakörében

Makadám klub, 2009. március 18

Az esten a nanotechnológia tárgykörét ismertettük. Szerettünk volna egyfajta képet kapni, illetve véleményt alkotni arról, hogy várhatóan 10-15 esztendő múlva a nanotechnológiának milyen súlya lesz a magyar gazdasági életben, a nanotechnológiai ágazat képes lesz-e jelentős gyarapodást biztosítani a nemzeti jövedelemben.

Gábor Dénes TDK ösztöndíjas Polgári Beáta bemutatkozása.

III. éves villamosmérnök hallgató, dolgozatának témája a szupravezetők voltak. Munkája egy részét Erasmus szakmai ösztöndíj segítségével Franciaországban végezte.

ELŐADÁSOK

Gyulai József (MTA MFAI)

A nanotechnológia általános helyzetéről tartott bemutatót, és a magyarországi lehetőségeket vázolta fel. A nano-tudománynak fontos szerepe lehet az energiaigény csökkentésében és a „zöld” technológiák kifejlesztésében. Mindehhez szükség van a nanotechnológia nagyobb társadalmi elfogadtatására is.

gyulai-gd.ppt

Bársony István (MTA MFAI)

Az integrált mikro- és nanotechnológia hazai lehetőségeit mutatta be. A nanotechnológia a szintézisen alapuló gyártás során az anyagok nano-méretskálán mutatott eltérő tulajdonságait hasznosítja különböző alkalmazásokban. Így alapvetően a fizkai-kémiai és biológiai technikák együttműködéséből kialakuló multidiszciplináris terület. A nanoméretű objektumok előnyös funkcionális (elektromos, optikai, mechanikai, mágneses, termikus, szelektív kémiai, stb.) tulajdonságainak hasznosításából az integrált mikro/nanotechnológia is profitálhat, méghozzá nem csak a meghatározó nanoáramköri gyártás során. Az előadás ezeket a lehetőségeket próbálta felvillantani és a – meglehetősen szerény – hazai ipari-gazdasági környezetre vetítve értelmezni. Az ország gazdasági fellendülését az innováció segítheti elő. Ebben nagy szerepe lehet a mikro és nanotechnológiának. A hazai kutatás lehetőségei korlátozottak, de magas színvonalú. Szükség van azonban a kutatások összehangolására, az ipar és a kutatók együttműködésére és az oktatás fejlesztésére.

Guy Loury (Comergen)

A Comergen vezérigazgatója egy sikeres, hazai nanotechnológiai cég filozófiáját vázolta. A nanotechnológia egyik, jól meghatározott piaci szegmensén - „nano- gyógyszerek” piacán - van jelen a cég. A siker kulcsa a célok pontos meghatározása és a cég megfelelő pozicionálása a világpiacon.

gd_lecture_v2.ppt

Filipcsei Genovéva (Comergen)

Rövid áttekintést nyújtott a nanotechnológia szerepéről a gyógyszeriparban és néhány példát mutatott be a Comergen gyógyszeripari kutatásaiból.

gabor_denes_fg.zip

Képek az estről

Jegyzőkönyvet készítette: Ács Tünde Fatima klubtitkár

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak