Díj

Dr. Szipőcs Róbert

villamosmérnök, az MTA KFKI kutatója

Szipőcs Róbert a Budapesti Műszaki egyetemen Villamosmérnöki karán végezte egyetemi tanulmányait, majd pedig a Műszaki Fizika tanszéken nemlineáris interferenciaszűrők optikai bistabilitása témakörből készítette doktori disszertációját. Ezután bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Szilárdtestfizikai Kutató Intézetében folyó optikai vékonyréteg kutatásokba. Felmérésen alapuló speciális tükrök, az un. csörpölt tükrök (chipred mirrors) nemzetközi elismerést szereztek számára, mivel ezek gyökeresen megújítják az ultrarövid (femtoszekundumos) fényimpulzusok előállításának technikáját és alkalmazását, ui. az ilyen tükrök hasznos frekvenciatartománya jelenősen nagyobb, mint a prizmás kompresszoroké, és alkalmazásuk nem csökkenti a lézer stabilitását.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak