Díj

Dr. Sperlágh Beáta

Általános orvos, klinikai farmakológus szakorvos, az MTA doktora, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tudományos igazgató-helyettese

A díjat az idegrendszeri gyógyszerkutatás terén kifejtett, a gyógyszerfejlesztésben közvetlenül hasznosuló, nemzetközi szintű eredményeiért, az intézeti gyógyszerinnovációs tevékenység koordinálásában, a gyógyszeripari K+F-ben résztvevő szakemberek graduális és posztgraduális képzésében nyújtott kiemelkedő szerepéért nyerte el.

1963-ban született Budapesten. 1987-ben szerzett általános orvosdoktori diplomát a SOTE-n. Az orvostudományok kandidátusa (1995), klinikai farmakológus szakorvos (2000), az MTA doktora (2004). Jelenleg az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettese és a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára. Kutatási területe az idegrendszeri gyógyszerkutatás. Kiemelkedő eredményeket ért el a purinerg és kannabinerg jelátvitel tanulmányozásában, valamint a neuroprotekció új típusú útvonalainak leírásában. Számos olyan eredménye született, amely új gyógyszerfejlesztési projektek kiindulópontjaként szolgált hazai és nemzetközi együttműködő partnerek, valamint gyógyszercégek, elsősorban a Richter Gedeon Rt. részvételével. 285 tudományos közlemény szerzője, ebből 70 referált publikáció, melyekre több, mint 2000 hivatkozás történt. Impakt faktora 232, H-indexe 25. Jelentős oktatási tevékenységet végez az orvosképzésben, és a gyógyszerinnovációban résztvevő szakemberek posztgraduális képzésében. 2005-ben L’Oreal-UNESCO “A nőkért és a tudományért” Díjat, 2007-ben Charles Simonyi kutatási Díjat kapott.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak