Díj

Dr. Palkovics László

A díjat a haszonjárművek menetdinamikai szabályozó rendszerének kifejlesztése és termékként történő bevezetése, az elektronikusan aktuált jármű-komponensek, az intelligens gépjármű rendszerek kutatása, fejlesztése, tervezése, honosítása, ill. a teljes folyamat irányítása terén elért eredményeiért, a mérnökképzésben vállalt iskolateremtő tevékenységéért, a doktori képzést segítő tudományos munkájáért, a fiatal tehetségek felkarolásáért, széleskörű tudományos, szakmai közéleti tevékenységéért, a magyar szaktudás nemzetközi hírnevének öregbítéséért kapta.

1965-ben született Zalaegerszegen. 1989-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen autógépész mérnökként, ahol 1993-ban kandidátusi fokozatot, 1998-ban MTA doktori címet szerzett, 2007-ben az MTA levelező tagjává választották. 1994 óta a BME Gépjárművek tanszékének vezető oktatójaként és tanszékvezetőjeként dolgozik, emellett 1995 óta ellátja a Knorr-Bremse különböző fejlesztési igazgatói felelősségét Magyarországon és Németországban egyaránt. Az MTA SZTAKI tudományos munkatársaként is dolgozik. Főbb kutatási területei: járműgépészet, járműdinamika, szabályozott gépjárműrendszerek tervezése, fejlesztése és vizsgálata (kormány-, fék-, felfüggesztési rendszerek), intelligens jármű- és útrendszerek (autonóm jármű és járműfolyam irányítás, vezetőt támogató adaptív sebességtartó és sávdetektáló rendszerek), redundáns járműrendszerek fejlesztése, haszonjármű rendszerek, haszonjárművek környezetre gyakorolt hatásai. Ezeken a területeken jelentős publikációs és szabadalmi tevékenységet végez, és több ipari termék megvalósítása fűződik a nevéhez: haszonjárművek elektronikus stabilitásnövelő rendszere, elektronikus fékrendszer, egyéb vezető támogató rendszerek. Jelen kutatási területei a fentieken túl kiterjednek az alternatív hajtásrendszerekre. Kiterjedt hazai és külföldi pályázati és projektirányítási tevékenységet végez, több szakmai szervezet tagja.

2001-ben a haszonjárművek menetstabilizáló rendszereinek fejlesztése területén elért eredményeiért Széchenyi, 2009-ben pedig Bánki Donát díjat kapott.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak