Díj

Dr. Madarász László

A díjazás éve: 2013, Külhoni Gábor Dénes Életműdíj

villamosmérnök, a Kassai Műszaki Egyetem professzora és az egyetem magyarországi kapcsolatainak koordinátora

1949-ben született Kuntapolcán. Villamosmérnökként végzett a Kassai Műszaki Egyetemen a Műszaki kibernetika szakán. Kandidátusi fokozatát 1983-ban védte meg a Szlovákiai Műszaki Egyetemen Pozonyban. Ezt követően 1984-ben docensé lett kinevezve. Pályafutása alatt több Tudományos Tanács tagja volt (Kassai Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Repülő Kar, Komáromi Selye János Egyetem). 1988-tól 2013-ig tanszékvezető helyettes, 1994-től 1996-ig dékán helyettes, 1998-tól 2003-ig rektori tanácsadó. Egyetemi tanárrá 1993-ban habilitált. 2009-ben a Miskolci Egyetemen megkapta a Doctor honoris causa címet, 2010-ben az Óbuda Egyetemen címzetes professzorrá lett kinevezve. A kutatási területeinek központjába a bonyolult rendszerek irányítása, a szituációs irányítás elméleti feldolgozása és gyakorlati alkalmazása tartozik. Munkásságát több mint 260 cikk, 14 monográfia, 18 egyetemi jegyzet és 220 idézettség jellemzi. Vezetése alatt 9 fiatal oktató szerzett PhD fokozatot. Szerkesztőbizottsági tagja az Acta Polytechnica Hungarica, ATP Journal (Szlovákia), Transfer Inovácií (Szlovákia) folyóiratoknak. Aktívan ténykedett mint kurátor a Selye János Kollégiumban Komáromban. A Miskolci Egyetemen vendégprofesszori pozíciót töltött be 1996-tól 1999-ig. Elismerései között szerepelnek: Budapesti Műszaki Egyetem emlékérme (1997), American Biographical Institute. Gold Record of Achievements. Control of Large Scale Systems (1997), Signum Aureum Facultatis, Faculty of Mechanical Engineering (Univeristy Miskolc, 1999), Kassai Műszaki Egyetem aranyérme (2002), Pro Universitas (Óbuda University, 2010), A tudomány szolgálatában (Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2010).

A díjat a bonyolult, hierarchikus felépítésű rendszerek irányítási módszereinek vizsgálata, modellezése, diagnosztizálása és tervezése során elért eredményeiért kapta, nevezetesen a szituációs irányítás elméletének kifejtéséért, a módszer alkalmazásához szükséges globális stratégia, ill. algoritmus kidolgozásáért, és a szituációs irányítás konkrét alkalmazásáért a különböző ipari és nem ipari ágazatokban.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak