Díj

Dr. Kiss László István

A díjazás éve: 2015

Gépészmérnök, a Université du Québec a Chicoutimi egyetemi tanára.

1945-ben született Rákoscsabán. A Kandó Kálmán Híradás és Műszeripari Technikum elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, a Hőerőgépész szakon folytatta tanulmányait. 1968-ban gépészmérnöki, 1969-ben tanári diplomát szerzett. 1968-tól a Heller László által vezetett Hőenergetika Tanszéken illetve annak jogutódján dolgozott. Kandidátusi disszertációját 1984-ben védte meg. 1989-től máig Kanadában, az Université du Québec à Chicoutimi-n (UQAC) kutat és oktat. Alapításától számítva 8 éven át volt az Egyetemi Alumíniumkutató Központ (CURAL) tudományos társigazgatója és koordinálta Québec tartományi szinten a primer alumínium gyártással kapcsolatos kutatásokat. Tudományos munkája a hő és tömegtranszport jelenségekre terjed ki, számos alkalmazással az energetika, alumínium metallurgia, méréstechnika területén. Szakmai pályafutásának magyarországi szakaszán foglalkozott nagyteljesítményű folyadék-gáz hőcserélők fejlesztésével, napenergia hasznosítással, hővezetési problémákkal, új hőfizikai műszerek, optikai diagnosztikai módszerek fejlesztésével. Az utóbbi két évtizedben a világ vezető alumíniumgyártóival együttműködésben az alumínium elektrolízis technológiájának továbbfejlesztésével, az energiafelhasználás és károsanyag kibocsátás csökkentésére irányuló munkájával vált ismertté szakmai körökben. Több mint 200 publikáció és 10 szabadalom szerzője illetve társszerzője. Munkáját számos kanadai és hazai kitüntetés és díj fémjelzi.

A díjat a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, a komplex kutatási szemlélettel végzett, több kontinensen eredményesen alkalmazott multi-diszciplináris fejlesztési eredményeiért; az alumínium elektrolízis termikus és anyagtranszport folyamatainak kísérleti és elméleti kutatásában elért sikereiért kapta, mellyel hozzájárult az alumínium elektrolizálási technológia energiafelhasználásának csökkentéséhez, ezen keresztül a széndioxid emisszió világviszonylatban is jelentős arányú mérsékléséhez, tovább öregbítve ezzel a magyar szaktudás nemzetközi hírnevét.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak