Díj

Dr. Karger-Kocsis József († 2018.12.13. Budapest)

A díjazás éve: 2014

Okleveles vegyészmérnök, a BME egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozit-technológiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója.

1950-ben Budapesten született. Vegyészmérnök (BME 1974), Dr. techn. (BME 1977), a kémiai tudomány kandidátusa (1983) és doktora (1991). A Műanyagipari Kutató Intézet munkatársa (1974-1983), a Taurus GV Műszaki Gumigyárának főmérnöke (1983-1988), TU Hamburg-Harburg vendégprofesszora (1988-1990), majd az Institut für Verbundwerkstoffe GmbH (TU Kaiserslautern) csoportvezetője (1990-2009). 2009-től a BME Polimertechnika Tanszékén dolgozik. 2009-2012-ig a Tshwane University of Technology (TUT) Polimertechnológia Tanszékének kutatóprofesszora fél állásban. 2012-től az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport tagja. Fő kutatási területei: szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggések feltárása polimerek és erősített rendszereik esetében, anyagvizsgálati módszerek, nanokompozitok, polimerek megújuló nyersanyagforrásokból, intelligens polimerek és kompozitjaik. Kutatási eredményei alapján több mint 400 cikk (összesített IF > 470), 38 könyvfejezet, 33 szabadalom készült. 3 könyv (társ)szerkesztője. Munkáira több mint 8700 független hivatkozás található, Hirsch-indexe: 54. Számos szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, társzerkesztője. A nyílt hozzáférésű Express Polymer Letters egyik alapítója és főszerkesztője. Számos kutatási alap szakbírálója, zsűritagja. Nemzetközi konferenciák bizottsági tagja, meghívott előadója. Magyar mellett hat további nyelven előadóképes és rendelkezik nyelvvizsgával. Eddig 20 PhD hallgatója végzett sikeresen. Elismerések: Buzágh Aladár Díj (1983), Alexander von Humboldt ösztöndíj (1985-1986), Japan Society for Promotion of Science ösztöndíj (1994), BME díszdoktor (2004), az év kutatója a TUT Gépész- és Építőmérnöki Karán (2010), rektori dicséret a leghivatkozottabb kutató elismeréseként (BME 2014)

A díjat a természetes és mesterséges polimerek és kompozitjaik tulajdonságainak javítása, vizsgálata és alkalmazása; az anyagvizsgálati módszerek, technikák kidolgozása és továbbfejlesztése; a mátrix/erősítőanyag határfelületi kölcsönhatások tanulmányozása, műanyag és gumi hulladékok újrahasznosítása terén elért eredményeiért, a környezetvédelmi jelentőségű szabadalmak kidolgozásában vállalt alkotó közreműködéséért nyerte el.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak