Díj

Dr. Józsa János Balázs

A díjazás éve: 2016

építőmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára és jelenlegi rektora, az MTA tagja

Győrött született 1957-ben. Műegyetemi tanulmányait 1981-ben abszolválta vízépítőmérnöki szakon. Kandidált 1993-ban, majd onnan indult stelláris tudományos karrierje, amely az akadémiai székig repítette. Egyetemi tanár, a BME rektora. Tudományos munkássága a VITUKI-ban kezdődött. Itt mélyült el egyre jobban a numerikus hidrodinamika problémáinak megoldásában, amit azóta is töretlenül folytat. Alapvető és nemzetközileg ismert eredményeket ért el a tavak és folyók hidrodinamikája területén. A tavak témakörében nevéhez fűződik a szél áramláskeltő hatásának a tófelszín feletti belső határréteg-fejlődés figyelembevételével való újszerű leírása. Irányító szerepe volt a felszíni áramlások adaptív hálófinomításon alapuló modellezési elveinek kialakításában. A folyami kutatásokban a finomfelbontású sebességeloszlás-mérés meghonosítója, fontos Duna- és Tisza-szakaszok áramlási és morfológiai modellezésének irányítója. Hidromorfológiai modellezési ismereteit felhasználva, az MTA szakértői karának tagjaként az iszapkiömlés gyors numerikus reprodukálásával és szcenárió-analízisével jelentősen hozzájárult az ajkai vörösiszap-katasztrófa környezeti kárelhárítási munkáinak tervezéséhez. Eredményei több neves külföldi doktori iskola kutatási témájává váltak. Eddigi munkáját a vízmérnöki tudományok, valamint a felsőoktatás jelentős hazai kitüntetéseivel ismerték el.

A díjat az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért; a tavi, folyami környezetben lejátszódó folyamatok innovatív vizsgálati módszereinek kifejlesztésében és a gyakorlatba való átültetésében; tavaink, folyóink vízgazdálkodási feladatainak megoldását segítő egyetemi és akadémiai kutatói műhely létrehozásában; a nagyfelbontású mérési infrastruktúra és a nemzetközi együttműködések kialakításában; a mikrometeorológiai elmélet kidolgozásában; a vízfolyások vízminőségének modellezhetőségét segítő, meghatározó jellegű alkotó tevékenységéért kapta, mely eredmények a hazai vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben hasznosulnak.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak