Díj

Dr. Jereb László

A díjazás éve: 2011

Villamosmérnök, habilitált egyetemi tanár, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja, az Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója.

1947-ben született Sopronban. 1971-ben a BME-n villamosmérnöki oklevelet, 1985-ben műszaki tudomány kandidátusi fokozatot, 2004-ben MTA doktori címet szerzett. A BME-n kezdetben bonyolult elektronikai rendszerek megbízhatósági elemzésével és modellezésével foglalkozott. A 80-as évek második felétől az általa vezetett csoport távközlő hálózatok tervezésére és teljesítőképességi analízisére a hálózatfejlesztést támogató szoftverek sorozatát fejlesztette ki a MATÁV-PKI és jogutódjai számára, és aktív szerepet játszott számos nagyjelentőségű országos hálózatfejlesztési terv kialakításában. A tervezésben és hálózatelemzésben meghatározó volt az a vezetésével létrehozott technológia-független rétegelt hálózati modell, amely lehetővé tette az egyre újabb technológiai megoldások gyors bevezetését. 2008-ig közvetlenül irányította a BME-VIK Híradástechnikai Tanszékén folyó szoftverfejlesztési és hálózattervezési munkákat, azóta e tevékenység az általa kialakított irányokban már közvetlen részvétele nélkül folytatódik. 2002-től a NymE Faipari Mérnöki Karán az informatikai terület irányítója, 2008-tól a Faipari Mérnöki Kar dékánja. Előbbi szerepében az informatikai eredmények erdészeti és faipari hasznosulásán, dékánként pedig a műszaki felsőoktatás és innováció regionális megerősítésén, az ipari együttműködések faiparon jelentősen túlmutató, gépészeti, járműipari, energetikai kiszélesítésén dolgozik. Zsűrielnöki munkájának befejezésekor 2008-ban Ipolyi Arnold-díjat (OTKA) kapott.

A díjat a hálózatfejlesztési stratégiai döntések megalapozását segítő, tervezést és megbízhatósági elemzést támogató modellezési módszerek kidolgozásáért, e feladatok megoldására alkalmas szoftver rendszerek kifejlesztésében vállalt alkotó közreműködéséért, meghatározó jellegű felsőoktatási és oktatásszervezési tevékenységéért, a nyugat-magyarországi régió műszaki és innovációs fejlődéséhez nyújtott hozzájárulásáért nyerte el.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak