Díj

Gali Ádám

mérnök-fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszék kutatója

A nemzetközi díjat a széles tiltott sávú félvezetők elméleti kutatásaiért nyerte el. Eredményei az extrém körülmények között működő félvezető eszközök működésének megértéséhez nemzetközi szinten is kimagaslóan járultak hozzá.

1973-ban született Budapesten. Villamosmérnöki oklevelét 1996-ban szerezte a Budapesti Műszaki Egyetemen. Villamosmérnök hallgatóként tevékenyen kapcsolódott be a Budapest Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszékén folyó kutatásokba, melyet 1994-től kétszer a „Magyar Műszaki Haladásért” ösztöndíjjal, 1995-ben Köztársasági Ösztöndíjjal, valamint Rektori Különdíjjal ismertek el. Doktori munkájához kapcsolódó eredményeit a Ferenczi György Alapítvány ifjúsági díjával, TEMPUS ösztöndíjjal, Soros György Belföldi Doktorandusz Ösztöndíjával, valamint 2001-ben Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerték el. 2001-ben fizikusi PhD címet szerzett. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékén tudományos munkatársként dolgozik 1999 óta. Fő kutatási területe a félvezetőkben, elsősorban gyémántban, szilíciumban és szilíciumkarbidban előforduló ponthibák tulajdonságainak meghatározása kvantummechanikai számításokkal. Legújabb eredményei elsősorban a szilíciumkarbidbeli hidrogén és oxigén szennyezők szerepének tisztázásához, valamint néhány - már évtizedek óta felfedezet, de ismeretlen eredetű - szerkezeti hiba azonosításához járultak hozzá.

2001-től Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjas kutató.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak