Díj

Dr. Dékány Imre

A díjat a kémiai környezetvédelem és a nanotechnológia területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenységéért, nevezetesen a nanofázisú diszperz rendszerek előállítása és szerkezetének vizsgálata, a napenergia alkalmazásával fotokatalitikus reakciókban a környezetre káros szerves anyagok lebontását lehetővé tevő fémoxid félvezetőket tartalmazó rétegszilikát nanokompozitok előállítása terén elért eredményeiért, mely utat nyitott az egészségiparban a látható fénnyel való sterilizálásnak, és öntisztuló felületek alkalmazásának, továbbá az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogató háttér létrehozásában és működtetésében vállalt meghatározó szerepéért, az innovatív szemlélet meghonosításáért és elterjesztéséért, a magyar felsőoktatásban dolgozó szakemberek nemzetközi hírnevének öregbítéséért és sikeres tudományszervező munkásságáért kapta.

1946-ban született Szegeden. Vegyész diplomáját a József Attila Tudományegyetemen szerezte 1970-ben. A kémia tudományok kandidátusa (1980), az MTA doktora (1989), az MTA levelező tagja (2001), majd rendes tagja (2007). Humboldt ösztöndíjas Münchenben (1986-87, 1999). Vendégprofesszor Jülichben (1990-91), USA-ban (1994), Japánban (1998). Az SZTE Kolloidkémiai Tanszékének vezetője (1989-2008), az SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudomány Tanszékének vezetője, egyetemi tanár (2008-2010). 1993-96. között a JATE, majd 2003-2009. között az SZTE rektorhelyettese. Kutatási témája a kolloid diszperz rendszerek és nanoszerkezetű anyagok tanulmányozása, valamint peptidek és proteinek kölcsönhatása nanodiszperz rendszerekkel. Eredményeit több mint 380 cikkben publikálta, azok impakt faktora: 430 és azokra több mint 4200 hivatkozás történt. 22 szabadalom létrehozásában vett részt, tudományos fokozatot szerzett 23 tanítványa, jelenleg az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. Öt nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Elismerések: Canon Foundation Díj, Japán (1999), E.Raffael Liesegang díj, Németország (2000), Ipolyi Arnold Díj, OTKA (2003), Szilárd Leó Professzori Ösztöndíj (2006), Szent-Györgyi Albert Díj (2007).

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak