Díj

Dr. Dán András

A díjazás éve: 2012

Villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára.

Budapesten született 1943-ban. A BME Villamosmérnöki karán végzett 1966-ban, 1971 óta a BME Villamosművek Tanszék, jelenleg VET oktatója. Kandidátus 1983-ban, MTA doktora 2005-ben, ekkor habilitált is. MTA Köztestület, Elektrotechnika Bizottság tagja, IEEE Senior member, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Etikai Bizottság elnöke. Tagja a VIK és a GK Doktori Iskola Tanácsának. Rendszeresen vezet PhD hallgatókat. Az utóbbi öt évben három TDK és OTDK első helyezés. Főbb kutatási területei: Feszültségminőség, VER méréstechnikája, A piacnyitás hatása a VER üzemi viszonyaira, Teljesítményelektronika alkalmazása a VER-ben, Smart grid, Kiserőművek rendszer integrálása. 121 publikáció, 11 szabadalom szerzője ill. társszerzője, mintegy 150 kutatási és műszaki jelentés alkotója. Aktuális munkák: Háztartási kiserőművek, Smart meter, Smart grid vizsgálatok, LED világítás kérdései. Kitüntetései: Rektori nívódíj, Kiváló feltaláló bronz fokozat, nívódíj, 3 Déri díj (MEE), tiszteletbeli Mérnök Kamarai tag, Szentgyörgyi Albert díj (2009). Hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon (előadó, tisztségek, felkért előadás, tutorial).

A díjat a villamos hálózatok zavartalan üzemét befolyásoló különféle jellegű nemlineáris zavarforrások-felharmonikusok, aszimmetria, feszültségletörés, flicker torzításainak keletkezési helyét, a zavarok mértékét, hálózati terjedését meghatározó elméleti, mérési és kiértékelési módszer kidolgozása és az alkalmazást biztosító műszer fejlesztése terén nyújtott alkotó tevékenységéért, a harmonikus és alapharmonikus hálózati veszteség együttes kezelésére kidolgozott eljárásáért, továbbá a középfeszültségű szabadvezeték hálózatok földzárlati hibahelyének igen gyors meghatározási módjának kidolgozásáért, az első hazai tervezésű kisszeles háztartási méretű szélerőmű villamos berendezéseinek tervezésében és üzembe helyezésében nyújtott alkotó közreműködéséért, valamint a fiatal doktoranduszokból és doktorokból álló „smart grid” egyetemi kutatóhely létrehozásáért, fenntartásáért és tudományos életbe való bevezetéséért kapta.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak