Díj

Dr. Czitrovszky Aladár

Fizikus, az MTA doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet osztályvezetője

A díjat az optikai lézeres méréstechnika, a nem lineáris optika, a kísérleti kvantumoptika és a foton-statisztika terén elért nemzetközi szintű kutatási-fejlesztési eredményeiért nyerte el, melyek a toxikológiában, az egészség- és környezetvédelemben, a biológiában, a vegyiparban, valamint az orvos-tudományban egyaránt hasznosultak, továbbá a részben magyarországi (Szeged) helyszínre tervezett európai kutatási nagyberendezést (ELI – Extreme Light Infrastructure) elkészítő FP7-es kutatási projekt magyarországi részének vezetéséért, 12 szabadalmazott találmány társszerzőkkel közös, zömében vezetésével történt kidolgozásáért.

1951-ben született Técsőn. 1973-ban végezte az Ungvári Egyetemet, 1982-ben kandidátus, 1984-ben az ELTE doktora, 1998-ban az MTA doktora. 1973-78 között az Ungvári Egyetem és a Novoszibirszki Félvezetőfizikai KI munkatársa. 1978-tól a KFKI-ban, majd az SZFKI-ban dolgozik, 1984-től főmunkatárs, 1988 - Ipari Minisztériumi szakértő, 1999-től tudományos tanácsadó, osztályvezető. Kutatási területe - új optikai műszerek és módszerek fejlesztése a lézertechnika, a környezetvédelem és a toxikológia számára. Jelentős eredményeket ért el a fény nem klasszikus állapotainak vizsgálatában, új kvantumoptikai méréstechnikai módszerek kifejlesztésében és alkalmazásában. Több mint 200 tudományos publikáció, 4 könyvfejezet,13 szabadalom társszerzője. Folyamatosan részt vesz a posztgraduális képzésben, 60 nemzetközi konferencia előadója, 10 nemzetközi konferencia szervezője. Számos nemzetközi és hazai tudományos testület elnöke, ill. tagja - az European Aerosol Assoc. az EAC WG Instrumentation elnöke, a Gesellsch. Aerosol Forschung, a Junge Award Comm. tagja, az MTA Lézerfizikai és Spektroszkópiai Biz., az OPAKFI Opt. Szakoszt. elnöke, SZFKI Tud. Tan. társelnöke (1991-97), MTA Kutatói Fórum tagja (1995- 97), több nemzetközi projekt koordinátora, az MPQ, a Bécsi Egyetem meghívott előadója. A KFKI Intézeti Díj (1985), az SZFKI Alk. Kut. Díj (1986, 1992), az MTA Szabadalmi díj (2001), a Petzval József emlékérem (2008), az Akadémiai Díj (2009) tulajdonosa.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak