Díj

Dr. Bedő Zoltán

Agrármérnök, akadémikus, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet (Martonvásár) igazgatója

A díjat a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a molekuláris és hagyományos növénynemesítési módszerek együttes alkalmazása terén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért, 76 új gabonafajta előállításában, a Pannon búza program kidolgozásában való alkotó részvételéért nyerte el.

1951-ben született Debrecenben. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1975-ben szerzett diplomát. Kandidátusi fokozatot 1983-ban, MTA doktori címet 1993-ban kapott. 2004-ben az MTA levelező, majd 2010-ben az MTA rendes tagja lett. 1992 óta az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója Martonvásáron. Növénynemesítői tevékenysége során 76 új gabonafajtát hozott létre munkatársaival együtt. Ezeket a fajtákat napjainkig több mint 10 millió hektáron termesztették hazánkban, és 10 országban kerültek bevezetésre. Kutatásai során vizsgálja a régi magyar búzapopulációkat, egyik kezdeményezője a Pannon búza programnak a magyar minőségbúza fejlesztése érdekében. Tudományos folyóiratokban megjelent 180 közleménye, összegzett impakt faktora 110,3. 15 könyv szerkesztője és 13 könyvfejezet szerzője. 2008 óta az Európai Növénynemesítő Társaság, az EUCARPIA elnöke. A Debreceni Agrártudományi Egyetem (1999) és a Pannon Egyetem (2006) díszdoktora. 1998-ban Jedlik Ányos díjat, 2001-ben a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kormánykitüntetést, 2004-ben Németországban Justus Liebig díjat kapott.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak