Díj

AZ ESA BIC HUNGARY, A GÁBOR DÉNES-DÍJASOK KLUBJA ÉS AZ INNOSTUDIO KÖZÖS ÉVINDÍTÓ ESEMÉNYE

A Gábor Dénes-Díjasok Klubja történetének harmadik, űrkutatással és űrkémiával kapcsolatos összejövetele 2020. január 16-án, az Európai Űrügynökség magyarországi Üzleti Inkubátorháza (ESA BIC Hungary és az InnoStudio társszervezésében került megrendezésre, mely a délelőtti előadásokból és a délutáni workshop-ból tevődött össze.

Az állófogadással egybekötött konferencia délelőtti rendezvényen az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Ferencz Orsolya beszélt arról, hogy a kormány megduplázta az űrkutatási terület támogatását. Elmondta, hogy a források növelésének oka, hogy világszerte felértékelődött a terület fontossága, mivel a globális problémákat nem lehet a világűr használata nélkül megoldani. Arról is beszélt, hogy a Roszkoszmosszal történő együttműködésnek is megvan az oka, mivel „Jelen pillanatban nemzetközi viszonylatban egyedül Oroszország tudja és vállalja űrhajósok felvitelét a Nemzetközi Űrállomásra” – mondta nyitóbeszédében.

Ferencz Orsolya miniszteri biztos beszéde közben

A projekt kiaknázásának lehetőségeiről az Európai Űrügynökség Üzleti Inkubátorházának vezetője, Tandi Zsuzsanna is beszélt az Euronewsnak.

„Természetesen ennek az űrhajósnak az elsődleges kutatási feladatait a magyar cégek, a magyar ötletek fogják adni, és nekünk konkrétan az a feladatunk, hogy amikor ő visszajön, ezeket a technológiákat majd széles körben terjesszük, hogy más ipari szektorban is hasznosításra kerüljenek.” – mondta Tandi Zsuzsanna.

Továbbá, azt is elmondta, hogy az űrben minden tökéletesnek kell lennie, ez pedig rendkívül pozitívan hat az innovációra. A rengeteg fejlesztés pedig idővel leszivárog a hétköznapi életbe, például egy egyszerű okosóra is egykori űrtechnológiát használ. Az űrutazással a magyar vállalatoknak nagyobb lehetőségük van bekapcsolódni ebbe a világszintű technológiaáramlásba.

Tandi Zsuzsanna, az ESA NTTI és BIC magyarországi vezetője

Szabó István a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tudományos és nemzetközi elnökhelyettese kiemelte, hogy az űrtechnológiák fejlesztését és földi hasznosítását kiemelten fontosnak tartja és elégedettségét fejezte ki az Európai Űrügynökség Magyarországi Technológia Transzfer Irodájának (ESA NTTI) és Üzleti Inkubátorházának (ESA BIC) teljesítményével kapcsolatban.

Dr. Lévai Péter József a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója beszédében kifejtette, hogy az ESA NTTI és BIC Magyarországon sikeresen működik és támogatja a szervezet további működését. Beszédében ő is kiemelte, hogy az űrtechnológiák földre hozatala és az itt történő hasznosításuk rendkívül fontos, hiszen így olyan lehetőségek születnek a földi élet jobbátételére, amelyeket most még el sem tudunk képzelni. A támogatott technológia transzfer és startup projektek pedig ezen lehetőségek kiaknázásának szerves és feltétlen részei.

Dr. Lévai Péter József – a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója

Dr. Darvas Ferenc vegyészmérnök, kutató, feltaláló, kandidátus és klubelnök beszédében bemutatta a mára már több, mint 230 tagot számláló Gábor Dénes-díjasok Klubját. Elmondta, hogy a klub vezetősége gyakran szervez előadásokat a klub tagjai, illetve az érdeklődők számára. Elmondta továbbá, hogy a klub számára jelentős, hogy tevékenységük kiterjedjen a magyar társadalom gyenge pontjainak erősítésére is. Darvas Ferenc prezentációja.

Dr. Darvas Ferenc – a Gábor Dénes-díjasok Klubjának klubelnöke

Az eseményen részt vett Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós is, aki szerint utóda 3-6 hónapig kutathat majd a Nemzetközi Űrállomáson, ehhez viszont az kell, hogy időtálló tudományos programot dolgozzanak ki a számára – csakúgy, ahogy az az ő esetében történt.

Farkas Bertalan az első magyar űrhajós

Dr. Mezőhegyi Gergő (Head of Space Chemistry Division, InnoStudio), Farkas Bertalan űrhajós, Ács Tünde Fatima (Titkár, GDDK)

Az eseményen több sajtóorgánum is részt vett, többek között a Világgazdaság nyomtatott lapjának 2020.01.17-i példányában is megjelent egy cikk az eseményről.

Forrás és fényképek: ESA BIC Hungary.

A Gábor Dénes-díjasok Klubjának Űrkutatási Workshopja a MOM Kulturális Központban

Elsőként Tandi Zsuzsanna, az Európai Űrügynökség Üzleti Inkubátorházának (ESA BIC Hungary) vezetője tartott előadást az ESA innovációs programjának Magyarországon elérhető elemeiről. Az előadás második felében, Eged Bertalan ügyvezető képviseletében bemutatásra került az Inkubátorházzal nemrég szerződést kötő start-up cég, a Spectrafold kft. is, mely a navigációs szolgáltatások biztonságosabbá tételéhez fejleszt és kínál megoldásokat.

Hirn Attila, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Űrdozimetriai Csoportjának vezetője egy mérőműszerről tartott előadást, amely az ESA űrbiztonsági program űridőjárási műhold konstellációja számára kerül kifejlesztésre. A műszer a Föld körüli sugárzási és mágneses tér változásait hivatott vizsgálni, gyakorlatilag egy sugárzásmonitor és egy magnetométer kombinációja által. A fejlesztés fő szempontjait tekintve, meghatározóak többek között a modularitás, a műszer beépíthető árbóc rendszere (geomágneses tér mérések támogatására), az adaptálhatóság különböző platformokra, bővíthetőség, ill. specifikus szolgáltatások biztosítása (pl. elektromos komponensek sugárkárosodásának vizsgálata, űridőjárási vészjelzések). A műszer egyszerűsített (CubeSat) változatának demonstrációs küldetése 2021-ben várható.

A folytatásban Mezőhegyi Gergő, az InnoStudio Űrkémiai Divíziójának vezetője és Darvas Ferenc, a ThalesNano cégcsoport elnöke beszéltek az űrkémia hazai és nemzetközi helyzetéről. Az előadásuk során bemutatásra kerültek a kémia növekvő jelentősége az űriparban, a kémiai technológiák űrbeli alkalmazásainak egyre fontosabb és széleskörűbb szerepe az űrkutatásban, ill. ezen technológiák piaci lehetőségei mind űripari, mind földi hasznosíthatóság tekintetében. Az előadás kitért a magyar vonatkozású kezdeményezések és a ThalesNano cégcsoport szerepére az űrkémia koncepciójának megalapozásában, továbbá ismertetésre kerültek a cégcsoport jelenlegi űrkutatási irányai és futó projektjei. Az InnoStudio 2019. decemberében az első magyar cégként került fel a SpaceX kereskedelmi misszióinak egyikére, melynek során kémiai formulációs kísérletekben vettek részt. A projekt céljai magában foglalják különböző fehérjék mikrogravitáció alatt történő kristályosítását (együttműködés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel), a cég egyik űrkémiai szabadalmának mikrogravitáció alatti validálását, továbbá újszerű nanostruktúrák űrbeli létrehozását. A prezentáció részeként sor került a ThalesNano Zrt. 2019. decemberében az NKFI Alapból támogatást nyert projektjének sajtónyilvános bemutatására is.

A workshopot Guy Samburski, a SpacePharma (Svájc/Izrael) kémiai és gyógyszertechnológiai vezetőjének angol nyelvű előadása zárta. A prezentáció betekintést nyújtott a mikrogravitáció kémiai és biológiai folyamatokon történő hatásaiba. Bemutatásra kerültek a cég eddigi mikrogravitációs kísérletei (glükóz enzimatikus oxidációja, emulziók és kolloidok létrehozása és stabilitása, kristályosítási kísérletek, sejtkultúra növesztése), valamint az idén márciusban induló DIDO-3 biokémiai misszió, amelynek keretében baktériumok konjugációja, DNS rekonfiguráció, továbbá enzimatikus reakciók is vizsgálatra kerülnek mikrogravitációs környezetben. A cég aktuális fejlesztéseinek egyik pillére egy miniatürizált, távvezérelhető laboratórium fejlesztése, amely kémiai vizsgálatok elvégzését teszi majd lehetővé az űrben. A platform fő egységét alkotó áramlásos kémiai reaktorokat nemzetközi együttműködés keretében a ThalesNano fejleszti, amely tervezetten 2022-ben kerül tesztelésre az ESA Space Rider-ének első misszióján.

A Klub előadásainak nagy sikere volt, közel 70 fő vett részt a délutáni rendezvényen.

A beszámolót Mezőhegyi Gergő (InnoStudio) készítette.

Jóváhagyta: Ács Tünde Fatima klubtitkár.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak